Woord­voering: Nood­pakket ener­gie­kosten + stavaz + conti­nu­ering 2023 herste­la­genda Groningen Vooruit


22 maart 2023

Dank voorzitter. Ik voer het woord vanavond namens mijn fractiegenoot de heer van Zoelen, die helaas elders nodig was. Dus als de vragen te technisch worden moet ik u mogelijk doorverwijzen, maar volgens mij kom ik zelf een heel eind. Eerst een opmerking over de stukken: in de collegebrief en het raadsvoorstel worden andere termen gebruikt en niet altijd dezelfde bedragen genoemd, waardoor het lastig is om te zien wat nou wat is. Ook de omschrijving en het detailniveau variëren, en aangezien de collegebrief niet gedateerd is, is het lastig uit te maken welke recenter is. Voor mijn woordvoering ben ik uitgegaan van het raadsvoorstel.

Ik zal op de bespreekpunten van de agenderende fracties ingaan. Allereerst het betrekken van de ondernemers en of dat voldoende is gebeurd: in de stukken lees ik dat de plannen juist voortkomen uit overleg met de zes bedrijvenverenigingen, de Groningen City Club en en VNO/NCW. Daaruit maakt mijn fractie op dat ondernemers voldoende betrokken zijn, ook omdat wij geen andere geluiden hebben gehoord.

Wat betreft Groningen Werkt Slim: volgens mij zijn veel ondernemers geholpen bij advies op maat, zeker als een adviseur per bedrijventerrein integraal kan kijken naar de problemen en kan helpen bij de oplossingen. Het is natuurlijk ook meer dan dat, naast die 375.000 euro daarvoor komt er 3 ton beschikbaar voor subsidies voor kleine maatregelen.

Dan het gebiedsgericht instrumentarium: ik lees juist dat deze 2 ton gebruikt kan worden voor cofinanciering voor investeringen om energie te besparen om noodlijdende ondernemers juist structureel te helpen. En het betaalt de software die nodig is om energie op een slimme manier te delen, een investering die de ondernemers dan als het goed is dus ook niet zelf hoeven te doen.

Als laatste de doelgroepenaanpak verhuurders: als het inderdaad lukt om hiermee de impasse die soms bestaat tussen hurende ondernemer en de pandeigenaar te doorbreken en te komen tot verduurzaming, lijkt ons dit een ontzettend waardevolle inzet van middelen met structureel effect.

Tot slot vragen wij ons af waarom het college ervoor kiest om een ton vrij te laten vallen naar de algemene reserve, terwijl er ongetwijfeld iets te bedenken is, of ergens een budget op te hogen is, waarmee het mkb nog verder geholpen wordt? Graag een reactie.