Woord­voering Gemeen­te­re­kening Onderwijs & Welzijn, 4 juli 2018


4 juli 2018

Dankuwel voorzitter. Allereerst kunnen wij ons aansluiten bij de opmerkingen van de SP over het feit dat veel cijfers niet beschikbaar zijn.

Wat betreft het Onderwijs is de Partij voor de Dieren positief over de behaalde resultaten en trots op de Groningse aanpak. Natuurlijk hebben we in onze gemeente te maken met serieuze uitdagingen, zoals de toenemende tweedeling in het onderwijs, terwijl het onderwijs juist een egaliserende factor zou moeten zijn. Maar de ontwikkelingen die in 2017 zijn gestart of doorgezet, zijn positief, en stemmen ons hoopvol voor de toekomst. Denk hierbij aan de sterke samenwerking tussen scholen onderling en tussen scholen en instanties, maar ook projecten als Success 4 All, de goed gebruikte VVE voorzieningen, de Vensterscholen, en het project School als Wijk, waarover we twee weken geleden nog op een werkbezoek mochten horen en meemaken wat voor meerwaarde de nieuw aangestelde School als Wijk’ers hebben op MBO scholen in de hele provincie. Zowel de MBO-studenten en docenten zelf, alsmede de WIJ teams en de aangestelde SAW’ers waren enthousiast over de nieuwe aanpak. Er wordt ruimte gecreëerd voor probleemoplossingen op een creatieve manier, de studenten vinden de SAW’ers benaderbaar en behulpzaam, en de docenten worden ontlast. Wat ons betreft wordt dit project, net als de eerder genoemde projecten, dan ook zeker doorgezet.

Het Natuur- en Duurzaamheidseducatiecentrum en de doelstellingen daarvan steunen we vanzelfsprekend van harte. Het reguliere onderwijsaanbod houdt te vaak nog te wensen over op het gebied van duurzaamheid, dus is dit een welkome aanvulling. Wel is het jammer dat vorig jaar de doelstelling nog op 96% lag, die met 92% toen niet is gehaald, en dit jaar de doelstelling vervolgens is verlaagd naar 90%, en die maar nét is gehaald. Een afname in zowel ambitie als realisatie dus, die van de Partij voor de Dieren wel weer omhoog gekrikt mag worden. Ook is de tevredenheid over het programma afgenomen. Wij vragen ons af waar dat door komt.

Wat betreft het voorkomen van schooluitval is het goed dat zowel relatief als absoluut het verzuim is afgenomen, en dat de thuiszitters steeds beter in beeld worden gebracht. Van ons mag er nog meer gefocust worden op werkloze jongeren zonder startkwalificatie, zodat ook zij nog meer dan in 2017 profiteren van de aantrekkende arbeidsmarkt.

Op het gebied van Welzijn, Gezondheid & Zorg is 2017 natuurlijk niet geheel vlekkeloos verlopen. De enorme tekorten bij de Jeugdhulp die vele malen hoger dan voorspeld waren hebben onze fractie verrast en teleurgesteld. Jeugdhulp is echter niet iets om rücksichtlos op te bezuinigen, dus de komende periode zal zorgvuldig gekeken moeten worden naar hoe we meer grip op de resultaten kunnen krijgen zonder aan kwaliteit in te hoeven boeten. De infosessie van enkele maanden geleden door het RIGG heeft hier enkele handvatten voor aangedragen die hopelijk tot het gewenste resultaat zullen leiden.

Bij gevallen van huiselijk geweld hebben wij al vaker de aangetoonde link bepleit tussen gevallen van dierenmishandeling en een ongezonde thuissituatie. De gemeente heeft een poos geleden al toegezegd dit te gaan behandelen, maar tot op heden merken wij zowel uit het veld als uit de resultaten niet dat het herkennen van deze link wordt toegepast. Op de website van Veilig Thuis Groningen staat dierenmishandeling niet genoemd, terwijl dit op andere regionale websites van Veilig Thuis wel het geval is.

Wij zijn blij met de inzet vanuit de Regenbooggelden, en verheugd dat deze toch vanuit het Rijk gecontinueerd worden. Toen eerder nog sprake was van het wegvallen van deze regeling gaf het college al aan binnen de eigen begroting door te willen gaan met de ingezette lijn, waarvoor de Partij voor de Dieren hen dankbaar is. Wat betreft de taakstellingen van de GGD, met name van die van seksuele gezondheidszorg, zijn die in 2017 nog goed volbracht. Het is dan ook bijzonder jammer dat op dit moment stevig is bezuinigd op het aanbieden van gratis SOA-testen voor risicogroepen, wat in onze ogen contrair is aan de doelstelling van ‘infectieziektebestrijding’.

Over de cijfers van WIJ-Groningen valt heel wat te discussiëren. Slechts de helft van de bewoners ervaart het als gemakkelijk om binnen te lopen, en net wat minder dan de helft is tevreden met WIJ en geeft aan dat de geboden ondersteuning goed is. Recentelijk hadden op een werksessie enkele partijen het erover dat het tijd is om WIJ enkele tijd met rust te laten, in plaats van als een havik erboven te cirkelen. De stichting is nieuw en met alle extra aandacht die er naartoe is gegaan en de lijnen die zijn ingezet, durven wij er wel op te vertrouwen dat voor 2018 de cijfers beter zullen zijn.

Over sport hebben wij één enkele opmerking. Het college geeft aan dat ze de indicator van doorstroming naar een hogere NOC*NSF status wil laten vervallen, omdat ze geen invloed heeft op de richtlijnen van NOC*NSF. Dat is natuurlijk een beetje vreemd. Geen vinger in de pap hebben betekent niet dat de richtlijnen niet goed of waardevol kunnen zijn.

Voorzitter, tot slot het programma Cultuur. Eerlijk gezegd zijn wij als Partij voor de Dieren laaiend enthousiast over ons Groningse cultuuraanbod. De Stadsschouwburg en Oosterpoort zijn fantastische voorzieningen die meer dan beoogd worden bezocht, het Noord Nederlands Orkest en Noord Nederlands Toneel hebben in 2017 ook een goedbezocht en kwalitatief sterk jaar gehad, en de samenwerking tussen cultuuraanbieders in de Stad is erg goed. Projecten als “Meer Muziek in de Klas”, gratis toegang tot het Groninger Museum voor studenten, “Een Leven Lang Kunst”, en het Pronkjewailfonds dragen bij aan kunst en cultuur voor de hele samenleving, en zorgen ervoor dat het cultuuraanbod in Groningen niet enkel de elite toebehoort. Met het aanbieden van zeer goedkope kaartjes voor toneelstukken en klassieke concerten voor jongeren en studenten garandeert de Groningse cultuursector ook de interesse en klandizie van een nieuwe generatie van cultuurbezoekers.

Wethouder: Wij hechten waarde aan het vaststellen van indicatoren die de effectiviteit van gemeentelijk beleid laten zien. Het is ingewikkeld om ons zelf af te laten rekenen op indicatoren die hier niet persé van toepassing zijn. Dat zegt niks over de kwaliteit van de NOC/NSF indicator an sich.

Interessant voor jou

Woordvoering Gemeenterekening Beheer & Verkeer, 4 juli 2018

Lees verder

Woordvoering Tweede Veegcommissie, 11 juli 2018

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer