Woord­voering Gemeen­te­re­kening Werk & Inkomen, 4 juli 2018


4 juli 2018

Dank voorzitter,

Aantal bijstandsgerechtigden blijft om en de nabij 10.000 hangen. Het aantal banen per duizend inwoners ligt in Groningen gemiddeld hoger dan het landelijk gemiddelde maar toch hebben we – landelijk gezien - een hoger aantal bijstandsgerechtigden volgens de cijfers van `waar staat je gemeente`. Dit valt wellicht te verklaren uit het hoger aantal eenpersoonshuishoudens.

Er is gestreefd naar een uitstroom van 1100 mensen uit de bijstand, dit aantal is helaas net niet gehaald, ondanks dat er in zekere sectoren zoals de bouw een tekort aan personeel is. Uit deze cijfers concluderen we dat hier een uitdaging ligt de vraag uit de arbeidsmarkt en het aanbod werkzoekenden beter via scholing op elkaar te matchen. Wij vragen daarom extra aandacht aan het college mensen in de bijstand genoeg ruimte te geven voor scholingstrajecten ipv de focus op het handhaven van de sollicitatie verplichting alleen.

Bij hulp aanvraag bijstand uitkeringen is er te weinig capaciteit dit in alle gevallen binnen 8 weken te laten verlopen. Vraag aan het college of deze capaciteit niet moet worden aangevuld?

Over armoede en minimabeleid is het goed te zien dat meer mensen worden bereikt met de o.a. Klijnsmamiddelen. Belangrijk is signalering van kinderarmoede op scholen en voortijdige detectie van schuldproblematiek, iets waar het college gelukkig ook veel aandacht aan heeft besteed.

Bij deelprogramma Groningen kennisstad hebben we de indruk dat er veel gebeurt omtrent verbinden van talent en bedrijfsleven Maar dit is wel voornamelijk gericht op hoogopgeleid technisch talent. Andere gebieden als ambacht, kunst, cultuur komt nauwelijks aan bod. Naast theoretische academische kwalificaties om aan Groningen kennisstad mee te kunnen doen, willen we vragen het begrip kennisstad breder te gaan trekken. Mensen die met een verzorgingstaak aan het bed staan, kunstenaars, handwerklieden ….. er valt genoeg te bedenken.

Je ziet dat een aantal bedrijven goed inspelen op de studenten. Nieuw gezonde fastfood concepten waar veganistisch en vegetarisch aanbod is, compliment daarvoor. Maar het kan altijd meer en beter. Daarnaast zien we een komen en gaan van kledingzaken die steeds allerlei nieuwe belevingsconcepten uit proberen zonder blijvend resultaat. De etalagebouwers vieren nog steeds hoogtijdagen hier in Groningen. Graag zien we meer aandacht voor het product zoals ook bewustwording voor duurzame kleding. Beleving is niet alles. Daarnaast is er ook een duidelijke verschuiving gaande van winkels richting horecabedrijven.

Dan is er ook een aangenomen motie over het verduurzamen van terrassen. We zien het aantal terrasverwarmers is de winter steeds verder toenemen en ook bij gewone winkels kan een behoorlijke slag geslagen worden betreft duurzaamheid. Zo staan in de winter de meeste winkeldeuren wagenwijd open en wordt daar als een gek tegen op gestookt om het binnen voor klant en personeel nog een beetje behaaglijk te houden. Op dit punt kan betreft duurzaamheid en beleving nog een behoorlijke slag gemaakt worden. Als de jaarrekening meldt dat er is ingespeeld op een veranderd winkellandschap, dan missen wat ons betreft de punten die ik zojuist genoemd heb

Dan een vraag, het ontstane concept in het oude V&D gebouw spreekt ons erg aan. Toch komen er bij ons geluiden dat hier nog een extra impuls nodig is. Er zitten een aantal fantastische jonge bedrijfjes. Maar ze hebben meer bekendheid en aanloop nodig. Kunnen we iets doen een push aan de roltrap te geven?

Toerisme. We hebben een vraag over de online kalender UITGroningen. Er is nu ook een hele mooie nieuwe website gemaakt voor internationale studenten https://here-and-now.nl/. Waarom hebben we twee verschillende websites voor eigenlijk twee verschillende talen, terwijl ze hetzelfde doen? Kunnen deze niet gecombineerd worden? Anders hebben we straks allemaal digitale eilandjes die uiteindelijk op zichzelf aan kracht verliezen. Wij zien liever dat geïnvesteerd wordt in het tweetalig maken van bestaande websites ipv voor elke doelgroep een nieuwe website op te richten. Mogelijk scheelt combineren ook nog eens veel geld.

Bij deelprogramma ‘Handelsrelaties met het buitenland bevorderen’ lezen we

“Door betere verbindingen ondersteunt Groningen Airport Eelde de internationalisering van onze economische clusters. “

Kan het college onderbouwen waaruit dat blijkt? Dit vliegveld is ons inziens een enorme kostenpost, dit vliegveld wordt nauwelijks gebruikt, behalve voor gesubsidieerde vakantie vluchten. Is het niet beter hier te investeren in snellere treinverbindingen naar het zuiden en naar het oosten? Nu meldt de jaarrekening wel dat de raad besloten heeft de aandelen van de hand te doen, dit lijkt ons veel meer zeggend hoe de raad t.o.v Eelde staat. De raad heeft duidelijk aangegeven dat de zogenaamde betere verbindingen het te investeren geld niet meer waard is.

Dan deel programma 2.3.5 Werken aan een goed aanbod werklocaties

Leuk is de website http://www.groningencitymonito... waar je kan zien hoe het met de bedrijvigheid in Groningen is gesteld. Direct in beeld bij de quick stats zien we dat 10% van de kantoorpanden nog leeg staan. Voordat we gaan bouwen en verkavelen zien wij graag een invulling van deze kantoorruimten. Vraag aan het college, valt met de leegstand de toegenomen vraag in te vullen, of is hier nog extra aandacht nodig deze match te maken?

Dan tot slot, Groningen telt bijna 12.000 zzp-ers. Dat is vrij veel op een totaal van 140.000 duizend werkenden. En dit aantal is groeiende. Daar kan je positieve dingen uithalen (wat onder de noemer start-ups in de rekening ook veelvuldig gebeurt) maar wellicht heeft dit ook een iets donkere kant, namelijk dat de arbeidsmarkt zich steeds verder flexibiliseert. Wij vinden het belangrijk dat deze zzp-ers zich kunnen verbinden. Nu zijn er een aantal goede werkplekken waaruit ook netwerken ontstaan. Zoals ook TBB die nu onlangs als fysieke werkplek is opgeheven. Je ziet de druk op werkplekken toenemen, belangrijk is voor deze groep betaalbare werkplekken te kunnen realiseren. Het positieve van het verbinden en het aanbieden van goede werkplekken is dat het kan leiden tot het ook weer instromen naar een reguliere baan. Graag een reactie van het college hierop.

Interessant voor jou

Woordvoering Gemeenterekening Ruimte & Wonen, 4 juli 2018

Lees verder

Woordvoering Gemeenterekening Beheer & Verkeer, 4 juli 2018

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer