Woord­voering: motie Skaeve Huze Harkstede


3 november 2022

Dank voorzitter. Afgelopen dinsdag werd op de inwonersbijeenkomst over de Skaeve Huse in Harkstede duidelijk dat omwonenden nog altijd niet tevreden zijn over het participatieproces. Voor mijn fractie is dat een pijnlijk punt, en het proces is ook de reden dat we vorig jaar tegen de komst van deze woonvoorziening hebben gestemd. We zijn benieuwd naar de antwoorden op de schriftelijke vragen die zijn gesteld. De motie die voorligt vraagt om uitstel, maar ik vraag me af of dat het verschil gaat maken. Misschien is het ook tijd om te concluderen dat de ruis en de kloof tussen gemeente en omwonenden niet naar ieders tevredenheid opgelost gaat worden. De formele vergunningsprocedure, met mogelijkheden tot bezwaar en beroep en een uitspraak van een onafhankelijke rechter, geeft denk ik de duidelijkheid die beide partijen nodig hebben.