Woord­voering: OV dienst­re­geling 2023


7 september 2022

Ja dank voorzitter, en ook nog dank aan de inspreker. Om daar gelijk op in te gaan - ziet de wethouder nog mogelijkheden om de OV reis van Vinkhuizen naar het Martiniziekenhuis te verbeteren, als het niet rechtstreeks gaat dan met een betere overstap op het station?

In het kader van de eerdere besprekingen over de door het Rijk geforceerde noodzakelijke bezuinigingen op het regionale OV, bespreken we nu de nieuwe dienstregeling voor 2023. Terwijl de klimaatcrisis en energiecrisis juist vragen om meer, frequenter, betrouwbaar en laagdrempelig openbaar vervoer, verdwijnen er nu lijnen en vervallen vertrektijden. Dat is ontzettend zonde.

De manier waarop het mes over de dienstregeling is gegaan kunnen we steunen. Er is op een slimme manier gekeken welke maatregelen het meeste geld opleveren tegenover het minste verlies aan kwalitatieve OV verbindingen. Wel heeft mijn fractie nog een aantal vragen aan de wethouder:

We lezen op verschillende plekken in de dienstregeling dat voor vervallen verbindingen de hub taxi als alternatief wordt genoemd. Maar het publiek vervoer kampt landelijk met forse personeelstekorten - denkt het college, of eigenlijk het OV bureau, dat de hubtaxidienst deze toegenomen vraag aankan?

Er zijn veel inspraakreacties binnengekomen op het verplaatsen van Qlink 5 uit de dorpen Middelbert en Engelbert. Dit is begrijpelijk, ook deze dorpen verdienen een goede verbinding, of dat nou met de huidige grote bussen is of een alternatief. In de reactie op de inspraak wordt genoemd dat contact wordt gezocht met de belangenvereniging MEERdorpen voor het vervolg van het proces, maar kan dit participatietraject niet breder getrokken worden? Niet alle belanghebbenden zullen verenigd zijn in de vereniging.

De passage over rijtijdneutraliteit van de verlegging van de bussen van de Grote Markt naar de Diepenring baart mijn fractie wat zorgen. We hebben als gemeente veel investeringen gedaan in infrastructurele aanpassingen die de rijtijden verkorten, daar heeft het OV bureau van geprofiteerd, maar nu het andersom is krijgen wij de rekening gepresenteerd. Hoe kijkt de wethouder hiernaar?

Tot slot een anekdotische vraag - de afgelopen twee weken heb ik iets van zeven keer de bus genomen van beijum naar het centrum of station, en elke keer was lijn 4 vertraagd, tussen de 3 en 10 minuten. Herkent het college dit signaal? Is dit enkel aan de Diepenring te wijten, of wordt er veel nieuw personeel ingewerkt waardoor het allemaal wat langer duurt? Dankuwel.

Wethouder: Incidenteel veel vertraging op lijn 4 door drukte.

Hubtaxi = op dit moment nog zeer veel ruimte, begroting zit ruim. Mensen zijn tevreden. Tarief is laag, anderhalf keer OV tarief. Voorzien geen problemen.

Voordelen zijn voor ov bureau, nadelen voor ons, zo kan het niet zijn. Daarover gesprekken gaande met ov bureau.

Rijtijdneutraliteit kan alleen met minder auto’s op de diepenring. Stoplichtaanpassing vindt plaats, kijken ook naar kruisende fietsers.

Interessant voor jou

Gemeenterekening en voorjaarsdebat 2022

Lees verder

Woordvoering: Verplaatsing Pannenkoekenschip

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer