Woord­voering: Verplaatsing Pannen­koe­ken­schip


14 september 2022

Dank voorzitter, en dank ook aan alle insprekers. Mijn fractie kan de verplaatsing van het Pannenkoekenschip in principe steunen. Met het vrijspelen van dat enorme stuk kade in de binnenstad kan het Schuitendiep, wat toch een beetje een doods stukje is op die locatie, ook eindelijk aan verblijfskwaliteit winnen.

De nieuwe locatie lijkt ons geschikt. De Yolanda is dan misschien geen originele driemaster, en geen historisch schip zoals de inderdaad prachtige historische bruine vloot. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat die schippers met een andere blik naar de Yolanda kijken, misschien een beetje beroepsdeformatie. Voor de meeste mensen en bezoekers van onze Stad zal de Yolanda een prima uitstraling hebben, gezellig verlicht in het donker.

Met openingstijden van 12 tot 21 en zonder terras aan vaste wal valt er volgens mijn fractie ook niet noemenswaardige overlast te verwachten. Een beetje reuring hoort er ook bij als je ervoor kiest om in de binnenstad te gaan wonen. Dan kan je niet verwachten dat de omgeving altijd gelijk blijft, een stad is altijd in verandering. Als we het hebben over de woonkwaliteit aan de Oosterkade en de uitstraling van de omgeving, zijn de enorme hoeveelheden geparkeerde auto’s daar eerder een doorn in het oog dan een aangemeerd schip.

Dan heb ik nog vier vragen aan de wethouder. De zorgen over de parkeerdruk op de Oosterkade van de omwonenden deelt mijn fractie wel, zowel voor fietsen als auto’s: kan de wethouder hierop ingaan? Klopt het dat het nieuwe pannenkoekenschip niet toegankelijk zal zijn en kan daar nog wat aan veranderd worden? Kan er voor de verdwijnende overwinterplaatsen voor de bruine vloot niet ergens vervangende ruimte gevonden worden? En wordt er, zoals bijvoorbeeld ook bij de Burger King in het centrum is gedaan, ingegrepen worden bij ernstige geurhinder?

Tot slot hopen we natuurlijk dat met deze nieuwe locatie, een nieuw schip, en de nieuwe kansen die de ondernemers worden gegund, als de raad ermee akkoord gaat, dat ook de menukaart een nieuwe impuls krijgt en er eindelijk ook plantaardige pannenkoeken worden aangeboden. Dankuwel.

Foto door https:// discovergroningen.com