Woord­voering Topsport­zorg­centrum


21 september 2022

Woordvoering Topsportzorgcentrum 21 september

Dank voorzitter, het is regelmatig in het nieuws en gisteren op Prinsjesdag werd er opnieuw aandacht aan besteed: Nederland beweegt te weinig, met grote gevolgen. Al in 2016, bij het realisatiebesluit van het topsportzorgcentrum hebben wij aangegeven voorstander te zijn van het plan, mits het sport en beweging in de breedte ondersteunt en faciliteert. Nu, na een pandemie waarin mensen nog minder zijn gaan bewegen is het belang van de breedtesport nog sterker voelbaar. Onze voorkeur is dan ook helder: wij zijn voorstander van multifunctionele karakter van het topsportzorgcentrum. Het centrum biedt mogelijkheden voor de hele breedte van de samenleving en kan bijdragen aan zorgpreventie en sportgezondheid in Groningen.

Wij zijn dan ook benieuwd of de wethouder deze mening met ons deelt. Wij begrijpen dat de wethouder nog geen concreet voorstel had of heeft ontvangen van FC Groningen om het centrum over te kopen. Wij hebben daarbij ook het vertrouwen dat de wethouder de raad hierover voldoende heeft geïnformeerd.

Mocht FC Groningen toch het toch overgaan op het voorstel tot koop, dan zijn wij benieuwd hoe het college hier tegenover staat. En stel dat de koop doorgaat, wat dus niet onze voorkeur heeft, maar jullie kennen ons als een pragmatische partij, dan zijn wij benieuwd hoe het college mogelijk de ruimte en financiering voor amateur- en breedtesport compenseert, want dit blijft voor ons voorop staan. Tot zover.

Interessant voor jou

Woordvoering: Verplaatsing Pannenkoekenschip

Lees verder

Woordvoering: Commissie inrichting Fonds Energietransitie

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer