Woord­voering: SAMEN van WIJ Groningen


22 september 2022

Dank voorzitter.

Ik zal het eerst gaan hebben over wat mijn fractie van de plannen vindt, en aan het einde van mijn verhaal zal ik nog kort enkele punten aanstippen namens de Stadspartij 100% voor Groningen, waarvan de woordvoerder door ziekte hier vandaag helaas niet kon zijn.

Eind vorig jaar hebben we de plannen voor SAMEN voor het eerst besproken. Als Partij voor de Dieren waren we toen, net als veel andere fracties, voorzichtig optimistisch. In de principes konden we ons goed vinden: basis en lichte jeugdzorg dicht bij huis organiseren door de WIJ, meer zonder indicaties werken, en een betere integrale triage aan de start. De vraagtekens zaten toen meer bij het proces, de onzekerheden daarin, en de genoemde startdatum van 1 juli 2022.

In plaats van afgelopen juli start SAMEN gefaseerd op 1 januari, en daar kan mijn fractie achter staan. Dit jaar is er duidelijk veel werk verricht en hebben we tijdens de technische sessie vorige week goed kunnen horen en navragen hoe alles ervoor staat, en wat het plan voor de implementatie is.

We zijn erg blij dat de invoering zo stapsgewijs gaat, en dat bijvoorbeeld de open house constructie nog 2.5 jaar blijft bestaan om ervoor te zorgen dat niemand tussen wal en schip hoeft te vallen. Door meer zonder indicaties te werken zal de administratieve druk minder worden en zullen kinderen als het goed is sneller worden geholpen en minder van het kastje naar de muur worden gestuurd. Afstappen van het uurtje factuurtje dat aan de orde van de dag is bij de huidige p x q systematiek en het heft als gemeente in eigen hand nemen zorgt er ook voor dat na decennia van steeds neoliberaler beleid we hier eindelijk de marktwerking in de zorg weer een stukje terugdringen.

Natuurlijk blijft het een spannende stap met de nodige onzekerheden. Zal de WIJ voldoende personeel aantrekken? Wij denken dat het met deze lange aanloop en met dit transitiebudget moet kunnen. Voor ons is het in ieder geval belangrijk dat er voor de medewerkers van de huidige aanbieders een goed sociaal plan komt.

In het kader van preventie van jeugdzorg lijkt het ons ook hard nodig om nog meer aan samenlevingsopbouw te doen: meer jeugdwerkers, meer opbouwwerkers, nog meer activiteiten voor kinderen en jongeren. Dit is volgens ons echt een randvoorwaarde voor het slagen van de transformatie in de jeugdzorg.

Tot slot is het erg goed dat hier op voorhand geen bezuiniging is ingeboekt. Volgens mij zijn in deze fase van de ontwikkeling van deze nieuwe taak de cruciale stappen gezet om in januari over te gaan tot gestage invoering, waarbij ik nog wel enkele vragen heb aan het college: op welke momenten worden we geïnformeerd, en wordt de raad in het geheel nog betrokken, en vindt er tijdens de invoering ook continu inspraak en participatie plaats met andere betrokken partners zoals de gezinnen zelf en de huidige aanbieders?

Interessant voor jou

Woordvoering: Commissie inrichting Fonds Energietransitie

Lees verder

Woordvoering: cameratoezicht Gele Loper.

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer