Woord­voering: Stadspark Bioscoop


31 mei 2023

(Nog exclusief interrupties en reacties. Zodra deze tekst beschikbaar is via de gemeenteraadssite zal deze hier geplaatst worden.)

Bedankt voorzitter en bedankt aan alle insprekers en de initiatiefnemers van de agendering. Om maar met de deur in huis te vallen: van ons had dit plan niet gehoeven. We hebben altijd gepleit voor behoud van rust in het Stadspark en zijn daarom ook tegen de festivalisering en commercialisering van natuur. Niet alle natuur is voor mensen en de meeste dieren hebben nou eenmaal geen baat bij menselijke interventies.

Dit idee komt dus niet uit onze koker, maar heeft alles te maken met de visie Stadspark uit 2021 en evenementenvisie van vorige periode. Hier hebben wij destijds tegengestemd, omdat we vinden dat het Stadspark te veel evenementen heeft, maar de meeste partijen hebben ingestemd, dus dat beleid wordt uitgevoerd. Bovendien staat onze handtekening onder een coalitieakkoord waarin ruimte wordt geboden aan kleine evenementen in het Stadspark met weinig belasting voor de omgeving. Bij de afweging van het college noemenswaardige belasting vindt, worden wij graag meegenomen.

De reden dat wij zorgen hebben, heeft alles te maken met de opeenstapeling van evenementen en verstoring van rust in het Stadspark. Het is voor ons een optelsom van het verwijderen van begroeiing, speeldata in het broedseizoen, lichtvervuiling voor vogels en geluidsoverlast voor omwonenden. We weten uit onderzoek ook dat lichtvervuiling nog steeds toeneemt en het biologisch ritme van vogels verstoort. De natuur staat onder druk en de lol van een film weegt wat ons betreft niet op tegen de vermindering van schuilmogelijkheden voor dieren, de nachtelijke verstoringen, het effect van geluid en de aanwezigheid van vele bezoekers.

Toch is het zoals ieder voorstel niet alleen maar kommer en kwel. De locatie is momenteel een veld met weinig ecologische waarde. Het zou wat ons betreft heel goed zijn om hierin te investeren. We zijn daarom wel enthousiast over de aandacht en ruimte voor groen in het programma, zoals de Nacht van de Vleermuis, stekjesruildag en de workshop voor een bijvriendelijke tuin.

In een van de stukken vraagt een inwoner zich af: waarom geven jullie deze vergunning af? Daar wil ik wel op reageren, want wij als raadsleden geven hier geen vergunning af. We nemen vandaag dan ook geen besluit. Daarmee kom ik wel bij mijn vraag aan de wethouder: Kan de wethouder ons meenemen in het proces van de vergunningverlening? Kunnen wij bijvoorbeeld t.z.t. aansluiten bij een wensen en bedenkingensessie? Tot zover.