Woord­voe­ringen commissies, 31-03-2021


31 maart 2021

16.15 - 17.15 Cameratoezicht (digitaal) (Door Wesley Pechler).

Dank voorzitter. Altijd een heikel onderwerp, cameratoezicht. Voordat camera’s in de openbare ruimte kunnen hangen, moet naar mening van de Partij voor de Dieren altijd aan twee randvoorwaarden worden voldaan: tijdelijkheid en alleen in een risicogebied. Beide lijken hier van toepassing.

Maar voorzitter, dit is niet de eerste keer dat we het hebben over cameratoezicht op de Gele Loper. Ze hebben er eerder ook gehangen en de situatie is nu, jaren later, onveranderd. Vijf maanden lang camera’s komt toch over als pleisters plakken terwijl er een structurele oplossing nodig is. Als ik het raadsvoorstel lees lijkt de inspiratie bij de politie op. De overlastgevers waarschuwen elkaar, het zijn steeds andere mensen, dus dan kunnen we niets. Met een beetje creatief denken lijkt me dat er toch heus een snellere reactietijd mogelijk zou moeten zijn. Bijvoorbeeld agenten die wachten in het magazijn van een van de ondernemers die nu overlast ervaart, er moet vast een ondernemer zijn die daar medewerking aan zou verlenen. Dan zijn de agenten binnen een tiental seconden ter plaatse om te beboeten of aan te houden.

Interruptie mw Jacobs, VVD, geparafraseerd: Is de structurele oplossing van dhr. Pechler dan om agenten op een stretcher neer te zetten?

Reactie: Nou, een stretcher lijkt me niet nodig, want volgens mij hoeven agenten niet een hele nacht te wachten tot er eventuele overlast van dealers of junks is. Dus als je die agenten in een magazijn neerzet en vijf keer op een rij mensen worden beboet of aangehouden, en je doet dat een maand of twee later weer, dan lijkt me toch echt dat het doel van spreiding van de overlast wel wordt bereikt omdat dealers en criminelen weten dat ze daar op een boete kunnen rekenen.

Volgens het raadsvoorstel zou “cameratoezicht ondersteunend zijn aan het sneller aanpakken van de overlast”. Kan het college toelichten op welke manier? En wat als de periode is afgelopen? Behoort verlenging dan tot de mogelijkheden?

Tot slot willen wij graag opmerken dat we meeleven met de bewoners en ondernemers die overlast ondervinden. Zeker ‘s nachts, want een goede nachtrust is onbetaalbaar en steeds uit je slaap gehaald worden ontzettend ongezond. We zijn dan ook benieuwd naar de reactie van het college op alle gestelde vragen.

Vraag Bolle, CDA, geparafraseerd: Zegt de heer Pechler nou dat de politie hun werk niet creatief genoeg doet en daarom vraagt om cameratoezicht?

Reactie: Dat is een redelijke samenvatting van mijn woordvoering ja. Camera’s als oplossing voor alles lijkt ons niet het juiste idee, of in ieder geval, niet wenselijk voor onze inwoners met het oog op privacy.

Vraag mw. Blauw, PVV, geparafraseerd: Maar de politie vraagt om camera’s en zegt dat die preventief werken, wat zegt u daar dan op?

Reactie: Nou, wellicht preventief in de zin van spreiding van de overlast, niet het wegnemen van de overlastgevers, want uit alle onderzoeken blijkt dat camera’s dat niet doen. En voor die spreiding zetten wij liever andere middelen in, niet camera’s, want privacy wordt al veel te vaak gebruikt als wisselgeld voor veiligheid, en overlast.