Woord­voe­ringen commissies, 14-04-2021


14 april 2021

Short stay contracten en verhuurdersvergunning. Agenderingsverzoek Student en Stad. (Door Bart Hekkema)

Dank voorzitter,

Mistanden in de verhuur zijn er nog steeds, en huurders, vaak ook internationale studenten, durven niet altijd de stap naar de huurcommissie te zetten of weten niet welke rechten zij hebben of waar ze terecht kunnen met klachten. En bovendien kan dat ook niet altijd met een short stay contract.

Vorig jaar is een motie aangenomen met een aantal voorwaarden aan short-stay waaronder het bepalen van de huurprijs aan de hand van het woningwaarderingsstelsel, maar er zijn altijd veel dure short-stay kamers te vinden. Het is de vraag of de opbouw in kosten voor wooneenheden tegenwoordig wel transparant is, bijvoorbeeld als het gaat om een uitsplitsing in kale huur en servicekosten. Dus ik zou de wethouder graag vragen hoe dit is tot nu toe is opgevolgd?

(antwoord wethouder: als er signalen komen over te hoge huren kunnen we altijd in gesprek gaan met de verhuurder van short-stay woningen.)

Wat ons betreft is het ook de taak van de gemeente om huurders te informeren over de mogelijkheden om klachten in te dienen en ongewenst verhuurgedrag te melden. Bijvoorbeeld door berichtgeving via het Steunpunt huren en het meldpunt ongewenst verhuurdersgedrag, waarbij het ook belangrijk is de informatie in het Engels aan te bieden, maar ik zag dat de website van het steunpunt reeds in het Engels beschikbaar is. Kan de wethouder zorgen voor een goede verspreiding, bijvoorbeeld via onderwijsinstellingen, van informatie over het steunpunt en het meldpunt? De GSB heeft daar ook goede suggesties voor gedaan, zoals het versturen van een brief naar nieuwe huurders of via onderwijsinstellingen en de introductieweken.

MJP Sport & Bewegen 16.45 - 17.45 (Door Wesley Pechler

Dank voorzitter, en dank ook aan mevrouw de Jonge voor haar inspraak. Op weg naar het Provinciehuis zag ik bij de sportplekken bij Kardinge en de Vrydemalaan allemaal mensen enthousiast bewegen in het zonnetje. Als ik straks terug fiets langs de Eemskanaalzijde zie ik op die beweegplek ongetwijfeld ook mensen sporten, druk bezig met het opbouwen en vasthouden van hun sportief kapitaal. Actielijn nummer 9 in actie, nu al.

Voorzitter, ik kan me dan ook aansluiten bij de lovende woorden van vorige sprekers, er ligt een mooi programma voor ons. Het is ook fijn om te lezen dat de samenwerking met de Sportkoepel dit keer goed is verlopen, en dat ook de Adviescommissie voor de Sport tevreden op het proces terugkijkt.

Mijn fractie is erg blij met de ruime aandacht voor een veilig en inclusief sportklimaat in dit meerjarenprogramma. Zeker als ik naar mezelf en mijn ervaringen kijk. Als jongetje durfde ik niet op voetbal, omdat de jongens die al op voetbal zaten me tijdens het schoolsporten uitscholden voor “watje”, of “mietje”, of de klassieker “ben je soms een meisje”. Als het allemaal zo agressief en stoer, en ik word uitgelachen om hoe ik ren of praat, laat dan maar zitten. Die voetbalverenigingen, daar voelde ik me niet welkom. Toen ben ik gaan turnen en ging ik op atletiek, en daar heb ik fijne jaren gehad, en voelde ik me wel geaccepteerd. Maar als je dan kijkt naar nu, 20 jaar later: tegenwoordig staan de praatprogramma’s over voetbal nog steeds strak van het racisme, de misogynie en de homofobie. Nog steeds zijn homofobe spreekkoren bij voetbalwedstrijden aan de orde van de dag. En nog altijd durft er bijna geen profvoetballer uit de kast te komen.

Natuurlijk spelen deze problemen niet alleen bij voetbal, maar bij meer sporten en meer verenigingen. En ongetwijfeld zijn er ook heel veel verenigingen al wel goed en proactief mee bezig. Maar als ik de verhalen uit de media lees, en in dit programma lees dat er nog veel verenigingen zijn zonder “geformuleerde gedragsregels of een protocol rondom wangedrag”, dan is er duidelijk nog een wereld te winnen. Sociale uitsluiting, gesloten culturen, schelden, pesten en onsportief gedrag in de sport tegengaan is terecht een van de prioriteiten van dit meerjarenprogramma. Het is echt heel fijn om dit allemaal benoemd te zien worden, met stappen om deze problemen aan te pakken. Zodat kinderen en volwassenen in de toekomst hopelijk niet meer een sportkeuze hoeven te maken op basis van waar ze niet uitgescholden of gepest worden, maar gewoon elke sport kunnen doen die ze leuk vinden, daar geaccepteerd worden, en er echt bij horen.

Wat betreft inclusiviteit in het kader van mensen met een functiebeperking vraag ik de wethouder om op de opmerkingen van mevrouw de Jonge in te gaan.

De overige actielijnen zien er ook goed uit. We zijn benieuwd naar de reactie van het college op de opmerking van de Sportkoepel over het ontbreken van Groningse ervaringscijfers en een onderzoek naar onze niet-sporters.

Interruptie dhr. Loopstra, geparafraseerd: Wijze opmerkingen, mooi betoog over discriminatie van dhr. Pechler, maar hoe los je dit vreselijke probleem op? Ook bij FC Groningen zijn er altijd wel een paar idioten die beginnen met het roepen van gekke dingen. Wat doe je daartegen, gedragsregels zijn één ding maar hoe zorg je dat ze nageleefd worden?

Reactie: Een terechte, en heel lastige vraag. Er is inderdaad een cultuurverandering nodig. Ik denk wel dat het echt begint bij het instellen van gedragsregels en een vertrouwenspersoon, en er vervolgens voor zorgen dat die regels nageleefd worden, dat de vertrouwenspersoon echt te vertrouwen is, dat mensen daar echt naartoe gaan. En bij de professionele sport, lijkt het me dat je die idioten die met dat soort spreekkoren beginnen gewoon een tijdelijk stadionverbod kan opleggen, dan leren ze het wel af.

Voortgangsrapportage Aanpak Ring Zuid (Door Kirsten de Wrede)

Eerst over de geluidsoverlast in de Buitenhof: ook wij zijn voor de duurste oplossing, mits op de geluidsmuur biodiversiteit verrijkend groen wordt aangebracht en zonnepanelen.

Het thema dat Combinatie Herepoort had gekozen voor de bouw om te excelleren was draagvlak en begrijp van belanghebbenden: nou, we hebben gezien vorige week hoe een en ander is geland bij omwonenden. Ik vind het ook kinderachtig, zo’n thema, het lijkt wel een lager school klas. Ik wil er twee dingen uithalen.

In de eerste plaats de situatie rondom de Goeman Borgesiuslaan, waar bewoners in februari een brief hebben gestuurd naar college en raad over de verwachte verkeersdrukte in hun straat, nu het extra vrachtverkeer van de ombouw van de ring ook bij hen door de straat zal komen. We hebben hier eerder een vraag over gesteld, ook vanwege de monumentale bomen waarvan de wortels beschadigd kunnen worden door het vrachtverkeer. Het college antwoordde toen dat dat wel mee zou vallen, bussen gingen er ook doorheen, maar die zijn natuurlijk wel een stuk lichter. De bewoners hier waren juist al in gesprek met het college om de verkeersdruk te verlichten, dus die waren hier niet blij mee. Ze verwezen naar de “gesloten verklaring” van de Helperzoomtunnel, waar vrachtwagens niet doorheen zouden kunnen, terwijl die nu juist gebouwd was om hun wijk wat te ontdoen van vrachtverkeer. Het verkeer zou eventueel ook via Kempkensberg naar de Hereweg kunnen, zo stellen zij voor. Graag een reactie van de wethouder hoe het college hiermee omgaat.

Dan de Zaayer/ de linie. De advocaat hier heeft de gemeente in gebreke verklaard. Het gaat om de vergunning om van dit terrein een bouwterrein te mogen maken, die door de gemeente is verleend. De organisatie spreekt over van alles als een gunst, dat het juridisch niet verplicht is. Zo blijkt dat wetgeving ook hier, net als bij natuurbescherming, juist vooral wordt ingezet om zo weinig mogelijk te doen. De gemeente is hier echter vergunningverlener, toezichthouder en opdrachtgever. Maar waarom treedt de gemeente niet op? Is het college bereid om, zoals dhr. Koks van de SP dat zo mooi zei, op te treden als beschermer van de bewoners?

Tot slot, de financiën. In de voortgangsrapportage lezen we, ik citeer: “…het is van belang dat men zich realiseert dat het een onderbouwde inschatting is van de eindkosten van het project…” Kortom, het kan allemaal nog wel duurder worden en het kan ook nog wel eens veel langer gaan duren dan nu bekend is. Dit heeft gevolgen voor onder andere de andere projecten in de RSP pot. En nu lazen we op 7 april op Rtvnoord dat deze gemeente zich actief gaat mengen in de lobby van de regio om extra geld voor de verdubbeling van de N33 te krijgen van het rijk, zo stelde in ieder geval gedeputeerde Gräper. Maar, willen wij van de wethouder weten, gaat u zich ook inzetten voor de Wunderline en het spoor Veendam – Stadskanaal?

Visie Martiniplaza 18.00 - 19.00 (Door Wesley Pechler)

Dank voorzitter. Het is alweer anderhalf jaar geleden dat we op werkbezoek waren in Martiniplaza en ter plekke de tekortkomingen en gedateerdheid van bepaalde onderdelen van het complex konden zien. Het is dan ook goed dat nu de eerste stappen zijn gezet in het onderzoek naar de benodigde investeringen in de toekomst.

Aan de ene kant is het misschien makkelijk te denken, alweer een investering in stenen, of na het nieuwe Forum, de nieuwe Kunstwerf en de nieuwbouw van VRIJDAG nog meer investeringen in cultuurgebouwen. Maar het Martiniplaza is natuurlijk veel breder dan alleen het theater. Juist aan de kant van sport, topsport, beurzen en congressen is er ruimte voor verbetering, die ook het inverdienvermogen in de toekomst op peil houdt. En zeker op het vlak van duurzaamheid is er erg veel winst te boeken. De plannen die worden genoemd kunnen we in grote lijnen dan ook steunen.

Over de opwaardering van de Drafbaan als evenemententerrein en meer bedrijvigheid in het Stadspark zijn we als Partij voor de Dieren zoals u weet geen voorstander, maar daarover spreken we binnenkort verder. Wat hier wordt voorgesteld in deze stukken lijkt ons echter niet behoren tot de voor de natuur en omwonenden overlastgevende lawaaidagen. De Drafbaan als buitenlocatie voor beurzen, dan zie ik toch vooral voor me dat er stands staan, een bar voor wat broodjes en drankjes, rondlopende mensen, zonder harde muziek. Waarbij de bezoekersstromen zich grotendeels beperken tot de Concourslaan en de Drafbaan. Kan de wethouder dat bevestigen?

Al met aal mooi ja, kiek moar eem wat t kost, en dan proatn wie verder. Dankuwel.