Woord­voe­ringen actu­a­li­tei­ten­debat over kap 92 bomen Zerni­kelaan, 15-01-2020


16 januari 2020

Scholen en universiteiten willen groeien, want: meer leerlingen en meer geld. Dorpen en steden willen ontwikkelen , want: woningnood en aanzien. En projectontwikkelaars willen bouwen, want: geld verdienen. En dan blijkt het verrekte onhandig te zijn, dat er weer bomen in de weg staan, waar je een fiets- en voetgangerspad had gepland. Geen nood, je vraagt een kapvergunning aan en je belooft te compenseren. Hoe is dat hier gegaan?

In mei 2018 is dit onderwerp in de Raad besproken. Er is met geen woord gesproken over dat er zoveel bomen gekapt zouden moeten worden. Dat was denk ik toen ook nog niet duidelijk, want de aannemer had het plan nog niet gedetailleerd uitgewerkt. Toen dat wel gebeurde werd er snel een omgevingsvergunning aangevraagd en verleend, op 4 december jl. In principe allemaal volgens de regels. En er wordt gecompenseerd, dus er hoeft conform het collegebesluit van 28 maart 2017 niets over deze kap bij het college of bij de raad terecht te komen: de afdeling VTH mag oordelen. Ik hoop dat iedereen hier het interview met dhr. van Houwen op oogtv heeft gezien, waarin hij stelt: ga nu eens ontwerpen mét de natuur en niet tégen de natuur, niet altijd sorry sorry sorry moeten zeggen, nu even plaatsmaken, maar daarna wordt alles mooier.

En dat is de crux. De Partij voor de Dieren wil dat er bij ontwerpen uit wordt gegaan van wat er is. In plaats daarvan is er, toen men zich ergens realiseerde dat het echt niet goed ging met de natuur in Nederland, een woud van regels gecreëerd die ertoe zouden moeten leiden dat de natuur niet verder achteruit ging en dat groen en dieren minder last zouden moeten hebben van menselijke activiteiten.

Maar in de praktijk zijn woorden als Rode Lijstdieren, emissierechten, groencompensatiefonds , compensatie, instrumenten geworden die partijen erbij kunnen pakken als ze op ongewenste hindernissen stuiten, zoals de Grote Groene Kwakdril, of bomen. En dan is er eigenlijk altijd wel iets aan het probleem te doen, één of andere dwingende reden van ruimtelijke of maatschappelijke aard.

In plaats daarvan, hebben we een mentaliteitsverandering nodig. We moeten af van het idee dat groen een vorm van luxe is, van decoratie, van invloed op de ruimtelijke ervaring en verwijderbaar en opplakbaar als het mensen uitkomt. Groen moet de basis zijn bij ontwerpen. We zullen daar binnenkort en ook vanavond waarschijnlijk wel op terugkomen. Nog even terug naar deze casus.

Belanghebbenden die gebruik maken van dit terrein zijn niet geïnformeerd. Ik denk dat er niemand is die voortdurend op de site van de gemeentelijke bekendmakingen kijkt. Als je het al weet, kun je de plannen alleen aan het Harm Buitertplein inkijken, ze zijn niet digitaal te verkrijgen, ook niet op verzoek. Waarom niet? Graag een reactie van het college.

Dit college pretendeert een groen college te zijn. Als ik wethouder zou zijn, dan had ik wel duidelijk gemaakt dat ik van iedere boom die in deze gemeente gekapt werd, een verslag wilde hebben. Hoe kan het dat dit college het niet nodig vond om de raad te informeren over deze massale kap, of dat dit college het zelf niet wist? En wat zegt dat over de wijze waarop het college het belang van groen onder haar ambtenarenapparaat onder de aandacht heeft gebracht? Hoe zit dat hier? Graag een reactie.

Tot slot. Behalve een groot aantal bomen, staat er ook ruim 600 m2 houtopstand die weg moet. Houtopstand betekent: struikgebied. Uit het oogpunt van dieren en waar die wonen, is dit misschien nog wel waardevoller. Hoeveel egeltjes, marters en vogels zouden hier hun woning niet in hebben? De rückslichtloze manier waarop onze beschaving omgaat met alles dat leeft, maakt dat wij het verdienen ten onder te gaan, waar we ook hard mee bezig zijn natuurlijk. Maar, de PvdD is een optimistische partij en er blijft altijd hoop. Hier zijn in ieder geval mensen in de bres gesprongen voor de bomen en hebben een aantal goede alternatieven uitgewerkt en ik ga ervan uit dat het college deze heeft gezien. Wij willen het opschorten van de kapvergunningen en een serieuze beschouwing van de alternatieven waarin bomen en óók houtopstand, gespaard kunnen blijven en ik ga ervan uit dat het college hier straks iets over zal mededelen.