Woord­voe­ringen commissies, 12-05-2021


12 mei 2021

Initiatiefvoorstel duurzaam bouwen (Door Bart Hekkema)

Dank voorzitter,

Dit initiatiefvoorstel duurzaam en betaalbaar bouwen verdient terecht een compliment van onze fractie. De Partij voor de Dieren is het met de indieners eens dat de beste vorm van het besparen van energie, natuurlijk de energie is die je niet hoeft op te wekken en dus ook niet hoeft te gebruiken.

En enkel energiezuiniger bouwen is natuurlijk niet voldoende, de bouwsector en vooral de productie van beton heeft een fors aandeel in de mondiale co2-uitstoot. Het is daarom mooi dat de indienende partijen ook schrijven over strengere eisen aan het gebruik van bouwmaterialen.

Want het kan echt anders. We hoeven heus niet allemaal meer te wonen in doosjes van beton, er zijn genoeg creatievere en duurzamere oplossingen. Door te bouwen met hout, maar bijvoorbeeld ook met mycelium. Dan hoor ik u denken, wat is dat?

Nou, eigenlijk een netwerk van schimmeldraden. Hartstikke stevig, duurzaam en zorgt voor een goede isolatie. Het wordt nog niet veel toegepast maar verschillende onderwijsinstellingen en bedrijven werken eraan en als de politieke wil er ook zou zijn, dan is duurzaam bouwen met regeneratieve en bio-based materialen zeker geen onhaalbaar doel.

Als het dan gaat om de pilots op verschillende locaties waar de indieners naar verwijzen en die het college wil aanwijzen, lijkt het onze fractie goed om ook de ruimte te bieden aan zelfbouwers en wat kleinere- tot middelgrote woon coƶperaties en andere ontwikkelaars van alternatieve woonvormen.

Zo ontstaat er meer ruimte om te pionieren met duurzaam en energiezuinig bouwen. En dus niet slechts voor ontwikkelaars. Dat betekent wellicht ook een soepelere omgang met beeldkwaliteitsplannen en gunning. Ook moeten we kijken op welke kavels dat zou kunnen, want wat we nu zien is dat de grondprijzen de gemeente noopt om kavels zo vol en zo goedkoop mogelijk te laten bebouwen. En leegstaande panden duurzaam en circulair omvormen tot woonruimte zou ook moeten worden meegenomen. Mijn vraag aan de indienende partijen is dan ook of ze wat zien in het idee om bij de pilots breder te kijken dan alleen naar grote projectontwikkelaars?

Voorzitter, energiezuinig, biobased en circulair bouwen verdient veel meer aandacht en politieke wil om daar voortvarend mee aan de slag te gaan.


Interessant voor jou

Woordvoeringen gemeenteraadsvergadering, 28-04-2021

Lees verder

Woordvoeringen commissies, 19-05-2021.

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer