Woord­voe­ringen commissies, 27-10-2021


27 oktober 2021

16.30 - 17.50 Aduarderdiepsterweg (Door Wesley Pechler)

Ja dank voorzitter. De inspraaksessie van drie weken geleden was helaas een feest der herinnering in de negatieve zin: weer procesfouten, een boze buurt over de slechte communicatie, en draagvlak dat al verdampt is voor er een plan ligt. Het begint haast een Groningse traditie te worden als het gaat om alternatieve woonvormen: Barkmolenstraat, Skaeve Huse, en nu de Aduarderdiepsterweg. Wanneer leert de gemeente nou eens van haar fouten?

Toch vinden wij dit een wezenlijk andere situatie dan de andere twee voorbeelden die ik net noemde. Dit zijn geen mensen met verslavingsproblematiek, een crimineel verleden, of psychiatrische problematiek. Dit zijn geen mensen die zorg of begeleiding nodig hebben of waarbij er kritieke risico’s op overlast zijn. Dit zijn mensen die wonen in een hechte, sociale gemeenschap. Die bouwen aan hun eigen vrijplaats, in kleurrijke huisjes met een kleine voetafdruk en kleine ecologische voetafdruk, en die grotendeels zelfvoorzienend zijn. De afgelopen jaren heb ik als portefeuillehouder van alternatieve woonvormen binnen mijn fractie het geluk gehad om bijvoorbeeld de mensen van het Betonbos, Het Wieland, en Rollend Goed te leren kennen. En voorzitter, eerlijk gezegd zijn dit mensen waarbij iedereen van geluk zou mogen spreken om ze te krijgen als buren. Het zijn gewoon leuke mensen, en als ze hier komen te wonen dan is hun manier van wonen ook veel beter in het landschap in te passen dan bijvoorbeeld een complex van 25 appartementen.

Dat één van de twee locaties is afgevallen, mede om aan de wens van de buurt tegemoet te komen, vinden we goed. De druk op de ruimte wordt daar anders wel erg hoog. Maar het voorgestelde plan, om rondom het historische pand ruimte te creëren voor maximaal 25 wagens, kunnen we mee instemmen. Maar voorzitter, voor het vervolg van het proces lijkt het mijn fractie dan wel handig en wenselijk om nou eindelijk eens met de doelgroep zelf te kijken naar het hoe en wat. We hoorden van de insprekers dat niet iedereen die nu in een woonwagen woont onverdeeld enthousiast is over de nieuwe locatie, maar dat hangt ook echt af van de combinatie van groepen en de manier waarop het terrein wordt ingericht. Kan de wethouder toezeggen dat dit een proces wordt van cocreatie?

Vraag, dhr Koks, geparafraseerd: Bent u het met mij eens dat dit wellicht een goede locatie is voor de wachtlijst van zo’n 17 personen, en dat we voor de drie groepen die u net noemde misschien beter een andere plek kunnen vinden?

Reactie, geparafraseerd: Ja dank voor deze vraag, dat vind ik een lastige om te beantwoorden. Van Rollend Goed en Het Wieland hoorden we tijdens de inspraak dat deze plek niet perse aansluit op hun woonwensen, bij het Betonbos kwam dit minder naar voren, daarbij ligt het volgens mij vooral aan hoe het verder wordt ontwikkeld. En dat is natuurlijk een groep van zo’n 20 wagens, deze plek biedt ruimte voor 25, dus ik zou me kunnen voorstellen dat dit kan werken. Maar het lijkt me vooral aan de beoogde bewoners zelf, dus ik hoop dat het college dit samen oppakt.

Daarnaast nog één laatste vraag: in de collegebrief wordt genoemd dat het aantal beschikbare plekken voor deze woonvormen in onze gemeente zeer beperkt is, en dat de wachtlijst veel groter is dan dat. Is er niet zicht op boeren die willen stoppen, waardoor de gemeente een gedeelte van dat land zou kunnen overnemen hiervoor? Dankuwel.

Reactie 100% Groningen, geparafraseerd: De heer Pechler gaat er wel heel makkelijk overheen dat er geen overlast zou zijn. Die boerderij die er nu stond huisvestte maximaal 5 mensen en dat gaat nu naar 50, 60. Hoe komt u erbij dat dat geen overlast zou veroorzaken?

Reactie, geparafraseerd: Ik ben de afgelopen jaren dus zeer regelmatig bij deze woongroepen geweest, en zodra je daar die terreinen opkomt kom je binnen in een soort oase van rust. Er staat veel groen, wat veel geluid dempt, en daarnaast woont in de meeste woonwagens maar 1 persoon, soms 2, dus in totaal kom je dan uit op maximaal zo’n 35 mensen. En dit zijn dus gewoon sociale mensen, die rekening houden met hun buurt. Daarnaast is het ook zo dat als je iemand anders hoort, dat niet gelijk overlast is.