Woord­voe­ringen gemeen­te­raads­ver­ga­dering, 13-10-2021


13 oktober 2021

9b Skaeve Huse (Door Wesley Pechler)

Dank voorzitter. Ik ga de vergadering van twee weken geleden niet overdoen. Maar ik wil wel een paar punten aanstippen.

Ik heb het verslag van de meningsvormende sessie teruggelezen. Twee weken terug zei de heer van der Schaaf: “Wat het college betreft is er geen spoor van twijfel over de professionaliteit, integriteit en zorgvuldigheid waarmee onze medewerkers dit proces gedaan hebben. Binnen hun mogelijkheden hebben ze naar eer en geweten in de meeste gevallen zorgvuldig en professioneel gehandeld.”

Dan wil ik toch aan de wethouder vragen. Waarom wordt er aan de bewoners een stuk gestuurd waarin wordt geschreven dat ze in de slachtofferrol kruipen? Waarom wordt er vier maanden lang niet gereageerd op een terugblik op het proces in 2020? Waarom was er geen chatfunctie mogelijk bij de bewonersbijeenkomst op YouTube? Waarom worden beloftes over communicatie niet nagekomen? Waarom worden vragen niet beantwoord? Waarom komt een onafhankelijk onderzoeksbureau dan tot de conclusie dat er een onherstelbare vertrouwensbreuk is?

Dit zijn toch allemaal niet bepaald voorbeelden van professionaliteit, integriteit en zorgvuldigheid. En zo is er een heel boekwerk van procesfouten dat door de omwonenden is opgesteld en ingestuurd. Hiermee wil ik niet zeggen dat dit kwade opzet was van de ambtenaren, of dat zij hiervoor eindverantwoordelijk zijn, want dat is dit college. Maar al deze voorbeelden horende en lezende is het toch niet met droge ogen te zeggen dat er professioneel en zorgvuldig is gehandeld? Graag een reactie.

Wat onze fractie betreft doen we dit opnieuw, en dan goed. En daarbij hoeven eigendom en financien wat ons betreft echt niet zo’n grote waarde toebedeeld te krijgen, want dat is eigenlijk de enige reden dat nu voor de hoofdweg in Harkstede is gekozen. Een locatie waarvan Breuer en Intraval over de beheersmogelijkheden zegt: ““De vraag is in hoeverre bovenstaande nog te realiseren is, omdat er een grote vertrouwensbreuk is ontstaan tussen de gemeente (en de initiatiefnemers) en de omwonenden in de directe én wijdere omgeving.” We dienen daarom de moties van de SP van harte mede in. Dankuwel.

I Vragen van de fractie van de PvdD over reclamedrukwerksticker (Kirsten de Wrede)

In juli 2016 werd de motie ja/ja-sticker voor ongeadresseerd reclamedrukwerk, die wij samen met
GroenLinks, D66, ChristenUnie en Student&Stad indienden, door de raad aangenomen. Sindsdien
wachtte de gemeente met de invoer van de sticker tot een gerechtelijke uitspraak. Die uitspraak van
de Hoge Raad is op 1 oktober 2021 gekomen, waarmee nu wettelijk is toegestaan de ja/ja-sticker in
de gemeente in te voeren. Met het invoeren van de ja/ja-sticker - dus alleen nog reclamedrukwerk
bij een sticker die dit nadrukkelijk aangeeft - kunnen we duizenden kilo's papier besparen.
Wanneer voert het college de ja/ja-sticker voor ongeadresseerd reclamedrukwerk in?

- Wethouder legt verkenning onderzoek snel voor. ki