Woord­voe­ringen commis­sie­ver­ga­dering, 23-09-2020


25 september 2020

Door Wesley Pechler

Dank voorzitter. Het is goed om te lezen dat Stadadviseert en de Adviesraden zo tevreden zijn over het gevolgde proces. Over het algemeen kunnen wij dan ook instemmen met wat voorligt, maar we hebben als Partij voor de Dieren wel nog enkele vragen.

Over het verschil tussen het formele en informele tarief voor overnachting. Dat er verschil tussen zit vinden we an sich prima en goed uit te leggen, maar 18 voor informeel versus 85 voor formeel is vrij bizar. Zeker aangezien dit inclusief alle maaltijden en snacks en energiekosten is voor zo’n etmaal. Dit bedrag verbleekt dan echt met de kosten en tijd die er in gaan zitten. Waarom is er, dit overwegende, alsnog voor gekozen om dit tarief te verlagen?

Ook staat er “We bekíjken nu de mogelijkheid om van de verordening en de nadere regels een publieksversie te maken die breed beschikbaar wordt gesteld.” - Voorzitter, de mogelijkheid bekijken? Natuurlijk is dat mogelijk, dat moet gewoon gebeuren, zijn wij van mening. Deelt de wethouder die mening?

Er wordt onderscheid gemaakt tussen begeleiding en specialistische begeleiding. Als leek lijkt het mij dat bij een specialistische hulpvraag er ook een specialist moet worden ingezet, oftewel een zorgprofessional, en dat informele ondersteuning hier eigenlijk niet aan de orde is. Of is de praktijk anders? Dankuwel

Wethouder: Die publieksversie, die gaan we doen. Over verschil formeel/informeel: Is een gelijktrekking met het WMO tarief, dat heeft de raad zelf zo vastgesteld, dat ze die gelijktrekking van de tarieven willen.

Interessant voor jou

Woordvoeringen commissievergaderingen, 16-09-2020

Lees verder

Woordvoeringen commissievergaderingen, 30-09-2020

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer