Woord­voe­ringen commis­sie­ver­ga­de­ringen, 16-09-2020


18 september 2020

16.30 - 17.30: Vaststellen Visie Martini Trade Park (raadsvoorstel 26-08-2020) (Door Wesley Pechler)

Dank voorzitter, ik was even in de war door hoe deze vergadering verloopt, als dit de nieuwe werkwijze is zal ik daar nog wel een paar vergaderingen aan moeten wennen. Maar waarop wordt de stellingname gebaseerd dat een aantrekkelijker bedrijventerrein de leegstand in tijden van crisis zal doen verminderen? Het lijkt me dat voor bedrijven in tijden van crisis de hoogte van de huur doorslaggevend is, en niet of er een evenementendek voor hun kantoor staat in plaats van een parkeerdek, of een boom extra. Dankuwel.

Wethouder: Nee, maar het omgekeerde is wel waar. Onaantrekkelijkheid van een werklocatie zorgt voor meer leegstand - leidt er natuurlijk niet toe dat bedrijven zeggen “dan ga ik maar niet failliet”. Maar er zijn nog steeds bedrijven die op zoek zijn naar een werkplaats, en als een ander bedrijventerrein aantrekkelijker, groener ingepast is, zullen ze daarvoor kiezen.

Vervolgvraag: Maar is het beeld van het college dan dat voor deze bedrijven die op zoek zijn naar een locatie anders uitwijken naar een plek buiten de gemeente? Want als het anders nog steeds in Groningen is verandert er onderaan de streep niets.

Wethouder: Zitten kantoren die heel Noord Nederland bedienen, als die dan kiezen voor bijvoorbeeld Zwolle zou dat heel nadelig zijn.

Ja dank, ik heb geen vraag aan het college maar aan de voorzitter, we hebben nu enkele rondes met vragen gehad om te kijken of de antwoorden daarop onze standpunten doen veranderen. Maar krijgen we ook nog de kans om ons standpunt kenbaar te maken?

Voorzitter: Ja, ik snap de vraag, het is een beetje wennen, gaat uw gang als u iets concreets te zeggen heeft.

Dank voorzitter. Als we als gemeente geld als water hadden gehad, hadden wij dit voorstel wel gesteund. Meer groen in plaats van versteende binnenterreinen, het herwinnen van openbare ruimte in plaats van parkeerplaatsen, dat spreekt ook ons aan. Maar niet nu, niet in een jaar waarin we constateren dat er op elk vlak een tekort is aan sportfaciliteiten maar er alsnog geen plannen worden gemaakt om daar op korte termijn een oplossing voor te vinden. Niet terwijl er geen geld is om volwassen bomen beter te beschermen en eerder monumentaliteit toe te kennen. Niet terwijl de buurt- en dorpshuizen, onze sociale basis, al jaren kampen met achterstallig onderhoud waar financieel geen ruimte voor is om dat op te lossen.

Interruptie Jasper B. GroenLinks: We hebben dit bedrag vorig jaar al vastgesteld. Toen was de financiële positie van de gemeente al slecht. Wat is er voor de PvdD in de tussentijd veranderd?

Antwoord: Vorig jaar was de financiële positie van de gemeente inderdaad al slecht, maar de algemene bezuinigingen die toen zijn aangekondigd zien we nu specifiek landen, en dan trekken we toch een andere conclusie.

Interruptie Jasper B. GroenLinks: Er wordt in groen geïnvesteerd, wat is er inhoudelijk voor de Partij voor de Dieren allemaal nodig om wel te investeren in een bedrijventerrein?

Antwoord: Inhoudelijk niet zoveel, zoals ik ook zei, als we als gemeente meer geld hadden gehad hadden we hier wel mee ingestemd, maar binnen de huidige context waar er van andere domeinen geld afgaat kiezen wij ervoor om hier nu geen geld bij te doen.

17.45 - 18.45 uur Coronamaatregelen en steun voor horeca Agenderingsverzoek van sp, pvda, vvd, 100%, St.P. en St&St (Door Terence van Zoelen)

Dank voorzitter en indieners van de bespreekpunten,

Ter inleiding op de bespreekpunten.

Het valt op, veel aandacht gaat uit naar de problemen in de horeca. Zowel in de media als ook in de agendering van onderwerpen bij de gemeenteraad. Deels begrijpelijk. Horeca en de daarbij behorende verbindende kracht speelt in de samenleving. Wel beginnen ons af te vragen of deze aandacht nog evenredig is aan het geheel van problematiek die de pandemie in de samenleving met zich meebrengt.

Groningen kent zo’n 10.000 werknemers in de horeca. Ongeveer 70% van de banen betreft hier een deeltijdbaan waarin relatief veel scholieren en studenten werkzaam zijn. Dat zijn 3.000 vaste banen en overige, oproep en uitzendkrachten op een totaal van 160.000 arbeidsplaatsen in Groningen. Als we werkgelegenheid bespreken is het van belang dit plaatje in zijn geheel te zien. Wij zien graag een totaaloverzicht van alle sectoren die geraakt worden door de crisis, en bespreken we een daarop gericht noodplan.

Bij alle te nemen maatregelen en geboden steun is het noodzaak naar de toekomst te kijken. Waarbij voorop staat, geen terugkeer naar business as usual. De crisis moet een keerpunt zijn naar een economie die blijft binnen de draagkracht van onze planeet. Ondernemers die deze richting onderschrijven zullen daarin alle steun kunnen krijgen.

Betreft de bespreekpunten kan ik dan kort zijn:

Ondernemers krijgen nu uitstel van de precariobelasting en met het terrassenbeleid wordt door de gemeente soepel omgesprongen. Ondernemers en werknemers die kijken naar een duurzame en veranderde toekomst moeten steun krijgen door bijvoorbeeld omscholing en omvorming van hun onderneming.

Betreft de rest van de bespreekpunten, komt dat neer op een vraag om versoepeling van maatregelen en handhaving. Dat vinden wij een lastige vraag om te beantwoorden aangezien wij die veiligheid niet kunnen inschatten. Ook moet je je afvragen of dit een politieke vraag kan zijn. Deze verantwoordelijkheid ligt nu bij de veiligheidsregio en de burgemeester. Wij vertrouwen erop dat hierin de juiste afwegingen zijn gemaakt waarover op juiste wijze verantwoording richting burgers en raad zal worden afgelegd. Het zou onterecht zijn voor specifiek de horeca andere regels te laten gelden. Ook betreft dit punt vinden we dat dit volledig voor alle sectoren in samenhang moet worden beschouwd.

Interessant voor jou

Woordvoeringen gemeenteraadsvergadering, 09-09-2020

Lees verder

Woordvoeringen commissievergadering, 23-09-2020

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer