Amen­dement: Buurt­aanpak maat­werk­lening - Fonds Ener­gie­tran­sitie


29 september 2022

Op initiatief van GroenLinks

Amendement Verordening Maatwerklening Buurtaanpak


De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 28 september 2022,
besprekende het raadsvoorstel ‘Inrichting Fonds Energietransitie’

Overwegende
- Dat de Gemeente Groningen een grote uitdaging heeft in het samen met de inwoners
verduurzamen van de woningvoorraad;
- Dat de voorgestelde leningen in het Fonds Energietransitie een belangrijk instrument zijn als
vangnet voor degenen voor wie andere vormen van financiering van de verduurzaming van
het eigen huis niet mogelijk zijn;
- Dat het daarbij belangrijk is om geen extra administratieve of andere barrières op te leggen
als dat niet nodig is;
- Dat het voorbehouden van de Maatwerklening aan mensen die in een straat- buurtblok of
projectaanpak zitten, een barrière vormt voor de mensen die wél willen verduurzamen maar
die op dat moment niet in een dergelijke aanpak zitten;
Besluit
In de ”Verordening Maatwerklening Eerlijke Energietransitie gemeente Groningen”, de
volgende bepalingen te wijzigen of te verwijderen als volgt:
Artikel 2 lid 4:
“De SVn Maatwerklening kan alleen verstrekt worden bij aanpak van een volledige
straat, buurtblok of een project, waarbij sprake is van een integrale aanpak.”
Volledig te schrappen.
Artikel 3, lid 1 a:
Het tekstgedeelte aan het einde van lid 1 sub a:
“alleen te behalen door collectieve of bloksgewijze aanpak waarbij sprake is van een
integrale aanpak, zie 2.3.”
te schrappen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Ceciel Nieuwenhout, GL

Joren van Veen PvdA

Leendert van der Laan PvhN

Bart Hekkema PvdD


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Woonschepen - Fonds Energietransitie

Lees verder

Motie: Voor een menselijke maat - WIJ voorinvestering SAMEN

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer