Motie 'Belast toerist op ecolo­gische voet­afdruk'


26 juni 2019

Motie: Belast toerist op ecologische voetafdruk

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 26 juni 2019, besprekende het raadsvoorstel “Logiesbelasting”,

Constaterende dat:

  • Het college de toeristenbelasting gaat verhogen en van het huidige gedifferentieerde tarief overgaat naar één tarief voor alle logeeradressen;
  • De wethouder in de commissie F&V van 5 juni heeft toegezegd een extra check naar juridische (on)mogelijkheid tot differentiatie logiesbelasting te zullen doen;

Overwegende dat:

  • De gemeente Groningen een duurzame gemeente wil zijn met een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk;
  • We ondernemers willen stimuleren en belonen ten aanzien van milieuvriendelijk ondernemerschap;

Verzoekt het college:

  • Mede de juridische haalbaarheid te onderzoeken in de logiesbelasting te differentiëren op basis van ecologische voetafdruk of duurzaamheidslabel.

En gaat over tot de orde van de dag!

Ingediend samen met D66 en GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, ChristenUnie, D66, PvdA, PvdD, SP, StudentenStad

Tegen

VVD, CDA, PVV, 100%Groningen, Stad&Ommeland

Lees onze andere moties

Motie 'de letter of de geest'

Lees verder

Motie 'maatschappelijk ecologisch akkoord'

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer