Motie: "A van aanbe­steden gaat voor de I van inbe­steden"


18 november 2020

De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op woensdag 18 november 2020, besprekende de toekomstige verwerking afvalstromen.

Constaterende dat:

-dat de gemeente voornemens is een inbesteding te doen door de aanschaf van aandelen in Omrin voor een bedrag van € 1.100.000,--;

-er niet voor gekozen is om naast deze inbesteding, via een aanbesteding ook de informatie over andere aanbieders te verkrijgen;

-dat de gemeente als gevolg hiervan niet de prijs en voorwaarden van de andere aanbieders precies kent;

-dat een inbestedingstraject ook risico’s kent als een bedrijf, zoals in dit geval Omrin, economisch in zwaar weer komt.

Overwegende dat:

-dat de raad voor een goede afweging over de toekomst van onze afvalverwerking de prijs, voorwaarden en risico’s goed moet kunnen afwegen, alvorens ons voor vele jaren aan één aanbieder te binden.

Verzoekt het college:

Voordat de keuze wordt gemaakt voor de inbesteding (door middel van de aanschaf van aandelen) aan Omrin van de toekomstige afvalverwerking, een aanbestedingstraject (of een verkenning hiervan) uit te voeren, zodat de gemeenteraad (alsnog) in staat is om een gedegen afweging te maken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Kirsten de Wrede / Jasper Boter / Marjet Woldhuis / Ton van Kesteren


Status

Verworpen

Voor

PVV, 100%Groningen, VVD, Stadspartij

Tegen

alleanderepartijen

Lees onze andere moties

Motie "(K)omerin maar betaal niet teveel – deel ll"

Lees verder

Motie: 'Iedere opstand begint bij een individu'

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer