Motie: 'Iedere opstand begint bij een individu'


16 december 2020

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 16 december 2020, besprekende een motie Vreemd aan de orde van de dag

Constaterende dat:

- dat in de APVG het begrip “houtopstand” wordt gedefiniëerd als: één of meer bomen, hakhout of een beplantingsvak van bosplantsoen van meer dan >100m² met een natuurlijke groeihoogte van meer dan twee meter;

- dat in BEA’s vaak bomen en houtopstand afzonderlijk staan genoemd, hiermee suggererend dat in de houtopstand geen bomen staan;

- het gebruik van de term “houtopstand” in omgevingsvergunningen en BEA’s ervoor zorgt dat het aantal daadwerkelijk te kappen bomen niet uit die omgevingsvergunningen en BEA’s te halen is;

- de term “houtopstand” door mensen vaak geïnterpreteerd wordt als “struikgewas”;

Overwegende dat:

- het kappen van bomen tot veel maatschappelijke onrust leidt;

- transparantie in wet- en regelgeving bijdraagt aan een soepeler communicatie tussen overheid en burgers;

- de term “houtopstand” verwarrend is;

Verzoekt het college:

- de term “houtopstand” uit de APVG en andere regelgeving te halen en deze te vervangen door bomen en struikgewas;

En gaat over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, D66, PvdA, alleanderepartijen

Tegen

StudentenStad, SP, PVV