Motie: Baan­ga­ranties voor de ener­gie­tran­sitie


op initi­atief van de PvdA

19 juli 2023

Motie (M 17): “Baangaranties voor de energietransitie”

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 19 juli 2023, besprekende de Voorjaarsbrief;

Constaterende dat:

- De energietransitie in Nederland op stoom begint te raken, maar er nog enorm veel werk verzet moet worden voor de isolatie van huizen en het verduurzamen van het bedrijfsleven;

- Een gebrek aan technisch geschoold persoon als één van de belangrijkste drempels genoemd wordt om de vaart erin te houden;

- Naar schatting slechts 25% van de vrouwen een technische opleiding doet;

- Groningen-Noord één van de 20 stedelijke focusgebieden binnen het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) is, waar werk ook een belangrijk onderdeel is van de wijkgerichte aanpak;


Overwegende dat:

- In Rotterdam Zuid het aanbieden van baangaranties voor startende jongeren uit wijken met minder sociaal-economische kansen bij technische opleidingen succesvol gebleken is;

- Het zorgen voor goede werkgelegenheid binnen de energietransitie past binnen de doelstellingen van zowel het Just Transition Fund alsook Nationaal Programma Groningen;


Verzoekt het college:

- Om bij de begroting 2024 voorstellen te doen om de werkgelegenheidskansen die de energietransitie biedt te verzilveren, in het bijzonder in de Noorderlijke wijken als onderdeel van NPLV;

- Om hier -geinspireerd door Nationaal Programma Rotterdam Zuid- samen met kennisinstellingen en bedrijven te onderzoeken of studenten baan garanties aangeboden kunnen krijgen bij de start van hun technische studies en hierbij specifiek aandacht te besteden aan vrouwelijke studenten en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt;

- Om hiervoor een coalitie te maken met kennisinstellingen en ondernemers en gezamenlijk aanvragen te doen bij het Just Transition Fund en/of Nationaal Programma Groningen om hiervoor dekking te vinden;

En gaat over tot de orde van de dag.

Joren van Veen – PvdA

Daan Brandenbarg – SP

Daan Swets – Student & Stad

Ceciel Nieuwenhout – GL

Bart Hekkema - PvdD

Andrea Poelstra-Bos – D66

Peter Rebergen - CU


Status

Aangenomen

Voor

Alle overige partijen

Tegen

PVV

Lees onze andere moties

Motie: 'Vaaileg veugeln veur elkenain' Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA's)

Lees verder

Motie: Een maatschappelijke coalitie voor opbouw van de samenleving

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer