Motie: 'Vaaileg veugeln veur elkenain' Seksueel Over­draagbare Aandoe­ningen (SOA's)


op initi­atief van Student en Stad

19 juli 2023

Motie (M 06) “Vaaileg veugeln veur elkenain"

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 19 juli 2023, besprekende de Voorjaarsbrief;

Constaterende dat:

• Het aantal seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) het afgelopen jaar onder jongeren onder de 25 jaar flink is gestegen (gonorroe 33%, chlamydia 21%);

• De gemeente Groningen een van de jongste gemeenten van Nederland is;

• Het college wil inzetten op de preventie van soa’s.

Overwegende dat:

• Het stoppen van de landelijke bewustwordingscampagnes heeft bijgedragen aan het stijgende aantal soa’s, aldus Soa Aids Nederland;

• De toename van het aantal soa’s onder jongeren te wijten valt aan het normaliseren van onveilige seks;

• Versnippering van en wildgroei aan informatiekanalen en lesmateriaal leiden tot onduidelijke of onjuiste informatievoorziening over seksuele gezondheid, aldus het RIVM;

• (Landelijke) campagnes bijdragen aan de bewustwording rondom veilig vrijen onder jongeren;

Verzoekt het college:

• In gesprek met het Rijk aan te dringen op het terugkeren van landelijke bewustwordingscampagnes

met een sekspositieve boodschap omtrent veilig vrijen en hierbij te letten op eenvoudig en helder

taalgebruik;

En gaat over tot de orde van de dag.

Karoline de Groot Student & Stad

Evelien Bernabela Partij voor het Noorden

Sophie Middelhuis Groenlinks

Janette Bosma Partij voor de Dieren

Ido Venhuizen D66

Yaneth Menger Stadspartij 100% voor Groningen


Status

Aangenomen

Voor

Alle overige partijen

Tegen

PVV

Lees onze andere moties

Motie: CO2 neutrale onderwijshuisvesting

Lees verder

Motie: Baangaranties voor de energietransitie

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer