Motie 'Bessen rooien in plaats van reebokken'


11 november 2020

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 11 november 2020, besprekende de Begroting 2020

Constaterende dat:

- mede op aandringen van de Partij voor de Dieren de herten uit het hertenkampje in het Stadspark zijn overgeplaatst;

- er voor deze grond nog geen nieuwe bestemming gevonden is;

Overwegende dat:

- de plek zich leent voor een mooi nieuw initiatief;

- een plukbos hier goed mogelijk lijkt;

- in een plukbos noten- en fruitbomen door elkaar kunnen worden geplant en behalve gebruiksfruit voor mensen ook vele wilde fruitsoorten kunnen groeien, die voor insecten, vogels en kleine zoogdieren voedsel, nestgelegenheid en beschutting bieden;

- voor het beheer hiervan kan worden gedacht aan vrijwilligers, scholen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;

Voorts overwegende dat:

-een dergelijke aanpak goed past bij de wens tot het creëren van “groenparticipatieprojecten” van dit college;

- Dat hiermee de publieke functie en aantrekkingskracht van dit gedeelte van het Stadspark behouden blijft

Verzoekt het college:

- een plukbos als serieuze optie bij de herijking van de Stadsparkvisie mee te nemen en te bezien of dat op de plek van het Hertenkamp mogelijk is;

En gaat over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren) / Hans Sietsma (GroenLinks) / Peter Rebergen (ChristenUnie)


Status

Aangenomen

Voor

alleanderepartijen

Tegen

D66, SP

Lees onze andere moties

Motie 'Wierden 2.0 - Pronkjewailen niet alleen in Stad, maar ook in Ommeland'

Lees verder

Motie 'Geen rechtvaardiging kenneltarief'

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer