Motie: 'Carnivoor? Geef het door!'


22 mei 2019

Motie 'Carnivoor? Geef het door!'

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 22 mei 2019, besprekende het raadsvoorstel “Gemeentebegroting 2019”,

Constaterende dat:

Het aantal vegetariërs, veganisten en flexitariërs toeneemt [1];

  • Bij bijeenkomsten die door de gemeente georganiseerd worden, nog steeds voornamelijk vleesgerechten worden geserveerd;
  • Voor vegetariërs, laat staan veganisten, er weinig keuzevrijheid is

Overwegende dat:

  • Veel wetenschappers oproepen tot een dieet met minder dierlijke eiwitten[2];
  • De gemeente een voorbeeldfunctie heeft op het gebied van duurzaamheid;
  • Uit een recent verschenen rapport van de Verenigde Naties blijkt dat de consumptie van dierlijke eiwitten één van de belangrijkste veroorzakers is van de ernstige achteruitgang van de biodiversiteit [3]

Verzoekt het college:

  • Standaard plantaardige gerechten te serveren op door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten, behalve voor die gasten die tevoren bijzondere eetwensen hebben opgegeven (zoutarm, glutenvrij, vlees of vis, enz.)

En gaat over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren

[1] ] https://www.vegetariers.nl/bewust/veelgestelde-vragen/factsheet-consumptiecijfers-en-aantallen-vegetariers-

[2] https://www.foodlog.nl/artikel/emotie-econoom-prast-carnivoor-geef-het-door/

of https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2014/10/02/naar-een-voedselbeleid

of https://www.theguardian.com/environment/2019/mar/25/dont-know-how-to-save-planet-this-is-what-you-can-do

[3] https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/06/natuurtop-in-parijs-soorten-sterven-in-steeds-hoger-tempo-uit-a3959269


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, StudentenStad, PvdD

Tegen

100%Groningen, D66, VVD, PVV, Stad&Ommeland, ChristenUnie, CDA, PvdA

Lees onze andere moties

Motie 'Wijs Groningers die geen Nederlands spreken op hun stemrecht'

Lees verder

Motie 'In de roos'

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer