Motie 'Duurzaam terras­beleid'


9 september 2020

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 9 september 2020 bij de bespreking van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen (APVG) 2021.

Constaterende dat:

- De gemeente Groningen geen beleid heeft omtrent terrasverwarmers in de beleidsregels over horecaterrassen.

- Geen regels over terrasverwarming heeft verbonden bij de uitgifte van een terrasvergunning in Artikel 2:27 Terrasvergunning van de APV.

- Terrasverwarmers bijdragen aan veel CO2 uitstoot en schadelijk is voor het milieu en omgeving.

- Een verbod op terrasverwarmers naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State in 2011 zich in juridische zin lastig laat regelen.

Overwegende dat:

- De raad vanwege milieuoverwegingen vervuilende terrasverwarmers onwenselijk acht.

- De raad duurzame en minder vervuilende alternatieven via richtinggevend beleid in overleg met Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wil stimuleren.

- De raad het toenemend gebruik van terrasverwarmers wil ontmoedigen.

- Groningen enkele grote horecagelegenheden kent die mogelijk onder de energiebesparingsplicht in het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen.

Verzoekt het college:

- Nadere beleidsregels over terrasverwarming in de beleidsregels over horecaterrassen uit te werken en deze in een voorstel aan de raad voor te leggen.

- Juridische aanscherping en de mogelijkheden daarvan te onderzoeken en de resultaten daarvan aan de raad voor te leggen.

- Te onderzoeken welke grote horecaondernemers in de gemeente Groningen volgens de energiebesparingsplicht in het Activiteitenbesluit milieubeheer kunnen worden aangezet tot energiebesparende maatregelen.

- Bovenstaande verzoekpunten in het voorjaar van 2021 aan de raad terug te koppelen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Wesley Pechler

Partij voor de Dieren

(INGETROKKEN WEGENS TOEZEGGING WETHOUDER)


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement 'Geen overbodige regels'

Lees verder

Amendement 'Het leven begint bij 40'

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer