Motie: Duurzame ruim­te­lijke plannen


8 maart 2023

Motie (M 08) Duurzame ruimtelijke plannen

De raad van de Gemeente Groningen in vergadering bijeen op 8 maart ter bespreking van het raadsbesluit inzake Verordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, gehoord de beraadslaging in de commissie van 22 februari jl.

Constaterend:

• dat de vaste leden van de Commissie Ruimtelijke kwaliteit worden geselecteerd op de volgende expertisecriteria: monumentenzorg, architectuur/stedenbouw, cultuurhistorie en openbare ruimte/landschap;

• dat sommige gemeenten (oa. Eindhoven, Amsterdam) ook een expert duurzaamheid en een burgerlid met bijvoorbeeld ervaring in participatie en cocreatie hebben opgenomen in de commissie;

Overwegend:

• dat het college de verordening bedoelt om te ervaren hoe de commissie ruimtelijke kwaliteit in de procedures binnen de omgevingswet het beste zijn rol kan spelen in besluitvorming;

• dat al onze ruimtelijke besluiten doordrongen behoren te zijn van het belang van zowel inwonerparticipatie als van het integraal versterken van de duurzaamheid van plannen;

Verzoekt het college:

1. de raad te voorzien van een tijdige evaluatie, uiterlijk november 2023 van de opgedane ervaring;

2. in die evaluatie expliciet ruimte te nemen om alsnog te overwegen (burger-) leden met expertise op gebied van participatie en duurzaamheid als vaste leden op te nemen;

3. daarbij ervaringen terzake van andere gemeenten te rapporteren aan de raad;


en gaat over tot de orde van de dag.

GroenLinks/Hans Sietsma

ChristenUnie/ Sten Wennink

Stadspartij 100% voor Groningen / Amrut Sijblots

Partij voor het Noorden / Leendert van der Laan

Partij voor de Dieren / Bart Hekkema


Status

Aangenomen

Voor

Alle overige partijen

Tegen

PVV

Lees onze andere moties

Motie: Participatie bij Routekaart 2035 CO2-neutraal

Lees verder

Motie: Participatie bij ruimtelijke plannen

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer