Motie: Groningen gaat voor non-infill kunst­gras­velden


26 januari 2023

Motie: Groningen gaat voor non-infill kunstgrasvelden

De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op 21 december 2022,besprekende het raadsvoorstel ‘Vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden en huidige verhuur- en toegangssysteem 2023’

Constaterende dat:

 Wordt voorgesteld drie kunstgrasvelden op de Esserberg te vervangen;

 De raad heeft besloten dat er in Groningen geen kunstgrasvelden met SBR meer

worden aangelegd.


Overwegende dat:

 Non-infill kunstgras wordt gezien als beter alternatief voor ingestrooide (SBR, TPE,

kurk, EPDM, PE, ect) voetbal kunstgrasvelden

 De KNVB non-infill kunstgrasvelden voor volledige toepassing alleen in de vorm van

pilots heeft toegelaten;

 Ingestrooide kunstgrasvelden naar verwachting vanaf 2028 ook niet meer worden

aangelegd;

Verzoekt het college

 Om waar mogelijk in samenspraak met andere gemeenten, er bij de KNVB op aan te dringen om met ingang van 2023 over te gaan tot het toestaan van het aanleggen van enkel non-infill kunstgrasvelden mag aanleggen voor zowel trainingen als wedstrijden, zodat volledige toepassing mogelijk is.

 Dit ook bij andere partijen onder de aandacht te brengen, waaronder het ministerie van VWS, de VNG en de VSG onder de aandacht te brengen. En gaat over tot de orde van de dag.

Peter Rebergen, ChristenUnie,

Wim Koks, SP

Janette Bosma, PvdD

Peter Swart, GroenLinks

Irene Huitema, PvdA

Mirte Goodijk, Student&Stad

Jalt de Haan, CDA

1

http://www.sportbelijning.nl/N...

2

https://www.knvb.nl/assist/ass...


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Inzetten tandartsbussen en/of schooltandartsen

Lees verder

Motie: Weeg kosten beperking CO2 uitstoot mee in prijs!

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer