Motie: Groningen herdenkt ook op 15 augustus


28 september 2022

Op initiatief van de Partij van de Arbeid

Motie “Groningen herdenkt ook op 15 augustus”

Constaterende dat

 Op 15 augustus 1945 voor het Koninkrijk der Nederlanden een officieel einde aan de Tweede

Wereldoorlog kwam.

 Op 15 augustus de dag van "nationale herdenking 15 Augustus 1945" ieder jaar alle

slachtoffers herdacht worden van de oorlog tegen Japan en de gevolgen van de Japanse

bezetting van het voormalig Nederlands- Indië.

 De oorlog in het voormalige Nederlands-Indië grote gevolgen heeft gehad voor honderden

duizenden mensen die daar geïnterneerd zijn in de jappenkampen en die buiten de kampen

aan hun lot werden overgelaten

 Dit jaar het 77 jaar geleden is dat Japan capituleerde en er een officieel einde kwam aan de

Tweede Wereldoorlog

 Er weinig besef is bij de Nederlandse bevolking dat voor ons koninkrijk na 5 mei 1945 er nog

een oorlog was die veel Nederlandse en andere slachtoffers heeft geëist.

Overwegende dat

 We als raad en Groningse samenleving betrokkenheid en compassie willen tonen met de

slachtoffers van de Japanse bezetting en alle slachtoffers van geweld, onderdrukking en het

gedwongen arbeid te verrichten in Nederlands-Indië, en daarmee ook met dit deel van onze

geschiedenis

 We in Groningen geen herdenkingsmoment hebben voor deze speciale dag

Verzoekt het college

 In Groningen met betrokkenen en de raad te zoeken naar een passende “Herdenking 15

augustus 1945” zodat de geschiedenis in stand kan worden gehouden en doorgegeven aan

volgende generaties

 Ieder jaar op 15 augustus een “Herdenking 15 augustus 1945” in Groningen te faciliteren.

En gaat over tot de orde van de dag

Els van der Weele, PvdA

Wesley Pechler, PvdD

Justine Jones, GL

Jalt de Haan, CDA

Jim Lo-A-Njoe, D66

Jimmy Dijk, SP

Ietje Jacobs, VVD

Steven Bosch, Student en Stad

Hans Moerkerk, Stadspartij 100% voor Groningen


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: 'Shelter city'

Lees verder

Amendement: Woonschepen - Fonds Energietransitie

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer