Motie: 'Shelter city'


13 juli 2022

Samen met D66, Partij voor het Noorden, Student en Stad, GroenLinks, ChristenUnie

Motie Shelter City: een tijdelijk thuis voor mensenrechtenverdedigers

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 13 juli 2022 ter bespreking van de

Voorjaarsnota;

Constaterende dat:

Vrijheid en democratie wereldwijd onder druk staan

Mensenrechtenverdedigers in veel onvrije landen moeten vrezen voor hun veiligheid en vrijheid

Groningen onder de vlag van shelter city de laatste jaren mensenrechtenverdedigers uit onder meer

Gambia, Gaza, Ethiopië en Egypte ontving

Deze mensenrechtenverdedigers in Groningen een tijdelijk thuis vonden en ze hun ervaringen konden

delen met onder meer overheden en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties

Overwegende dat:

Er in 2020 en 2021 geen gasten zijn ontvangen door Corona

De voor shelter city beschikbare middelen niet zijn

uitgegeven

De structurele financiering van het project inmiddels is afgelopen

De raad spreekt uit dat:

Het bij een internationaal georiënteerde en solidaire stad als Groningen past shelter city weer op te

pakken

Verzoekt het college:

In gesprek te gaan met de bij Shelter City betrokken organisaties – zoals onder meer de RUG – om te

inventariseren wie mee wil werken het project weer op te starten

De raad dit najaar te informeren met een brief over de uitkomsten van die gesprekkenStatus

Aangenomen

Voor

Tegen

VVD, CDA, PVV

Lees onze andere moties

Motie: 'Beboeten opkoop en illegale verhuur van woningen'

Lees verder

Motie: Groningen herdenkt ook op 15 augustus

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer