Motie 'Hertogh zei 't zelf'


1 maart 2019

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 27 februari 2019,

Constaterende dat:

  • Burgers en raadsleden nog steeds geen inzage hebben gekregen in het vertrouwelijke advies van de Commissie Hertogh

Overwegende dat:

  • Zonder openbaarmaking van het rapport Hertogh de gemeenteraad zijn controlerende taak niet kan uitvoeren
  • De aanleg van de nieuwe Ring Zuid grote en verstrekkende gevolgen heeft voor de inwoners van de stad Groningen en voor de verkeerssituatie in en rondom de stad

Verzoekt het college:

  • Binnen Aanpak Ring Zuid, ervoor te pleiten het volledige rapport met adviezen en aanbevelingen van de commissie Hertogh morgen nog openbaar te maken

en gaat over tot de orde van de dag.

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVV, SP, Stad&Ommeland

Tegen

100%Groningen, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, CDA, PvdA, Student&Stad

Lees onze andere moties

Motie 'Beter ten halve gekeerd'

Lees verder

Motie 'Wijs Groningers die geen Nederlands spreken op hun stemrecht'

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer