Motie: "hoge winsten, hogere belas­tingen"


16 december 2020

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 16 december 2020, besprekende de Reclamenota 2021.

Constaterende dat:

In het Coalitieakkoord de invoering van reclamebelasting is aangekondigd.

Wethouder De Rook in de raadsvergadering van 11-11-2020 heeft toegezegd de mogelijke inkomsten van reclamebelasting uit te werken en dit later met de raad op basis van een discussienotitie te bespreken;

Overwegende dat:

De bedrijven die adverteren in de openbare ruimte veelal grote bedrijven met hoge winsten zijn;

Het wenselijk zou zijn om bij de hoogte van de reclamebelasting te kunnen differentiëren op de hoogte van die belasting voor grote bedrijven en voor kleinere (lokale) ondernemers;

Verzoekt het college:

Bij het onderzoek naar reclamebelasting mee te nemen welke juridische mogelijkheden bestaan te differentiëren in reclamebelasting op basis van winstcijfers en de raad daar in de aangekondigde discussienotitie over te informeren.

en gaat over tot de orde van de dag.Status

Ingetrokken

Voor

SP

Tegen

alleanderepartijen

Lees onze andere moties

Motie: 'Tijdelijk uitstel vaststelling verordening clientenraad"

Lees verder

Motie: 'Even aan een student vragen, ik zweer dat je dat zei, maar navragen maakt mij blij'

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer