Motie : “Met 1 maat meten” Evene­men­ten­visie


4 oktober 2023

Motie : “Met 1 maat meten”

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 4 oktober 2023.

Constaterende dat:

- Er in Nederland geen voorgeschreven specifieke methodiek voor het meten van muziekgeluid bestaat.

- Het Convenant Geluid met aanwijzingen over geluidsmetingen feitelijk alleen de kwaliteit van de apparatuur betreft. Daarbij ontbreken meetplaats en meethoogte.

- Andere landen, zoals Duitsland, België, Zwitserland en Zweden wel specifieke aanwijzingen over meetmethodes hebben.


Overwegende dat:

- Er momenteel veel aandacht is voor geluidsnormen, -overlast en gehoorbeschadiging.

- Gemeentes momenteel geen duidelijke richtlijnen voor meetmethodes hebben vanuit de landelijke overheid,

- Richtlijnen voor meetmethodes zowel lokale overheden als burgers kunnen helpen bij het inzichtelijk maken van geluidsmetingen, -normen en overlast.


Verzoekt het college:

- Bij het Rijk aan te dringen op uniforme meetmethodes.


En gaat over tot de orde van de dag.

Janette Bosma (Partij voor de Dieren)

Tim van de Vendel (GroenLinks)

Rozemarijn Gierkink (Partij van de Arbeid)

Evelien Bernabela (Partij voor het Noorden)

Daan Swets (Student&Stad)

Dennis Ram (PVV)

Daan Brandenbarg (SP)

Yaneth Menger (Stadspartij 100% voor Groningen)


Status

Aangenomen

Voor

Alle overige partijen

Tegen

D66

Lees onze andere moties

Motie: evenementenvisie Zuiderplantsoen

Lees verder

Motie: Jaarlijkse herdenking slavernijverleden en viering Keti Koti

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer