Motie 'Minder Inzet op Fiets­par­keren'


1 juli 2020

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 1 juli 2020, besprekende de Voorjaarsbrief,


Constaterende dat:
- De geïnventariseerde opgaven van € 24.033.000 de beschikbare ruimte van € 3.719.000 in het meerjarenbeeld voor 2021 ruim overschrijdt;
- De raad voor 2021 tot een dekkende begroting moet komen en de raad hier overwegingen zal moeten maken in de geïnventariseerde opgaven;
- Naar verwachting de financiële consequenties van de coronacrisis de beschikbare ruimte nog verder naar beneden zal brengen;
- Kosten voor handhaving fietsparkeren incidenteel zijn begroot op € 675.000, € 775.000, € 775.000 en € 775.000 voor de jaren 2021,2022, 2023 en 2024 voor het aannemen van fietsstewards.

Overwegende:
- Dat fietsstewards tijdelijke verlichting bieden wat betreft de parkeerdrukte van fietsen in het centrum maar het fietsparkeerprobleem niet structureel oplossen;
- Het fietsprobleem aangepakt moet worden door middel van structurele oplossingen zoals het bieden van meer fietsenrekken en stallingen.

Verzoekt het college:
- Voor 2021 een lage prioriteit toe te kennen aan het budget voor handhaving fietsparkeren.

En gaat over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede / Marjet Woldhuis


Partij voor de Dieren / 100% Groningen


Status

Ingediend

Voor

100%Groningen

Tegen

alleanderepartijen

Lees onze andere moties

Motie 'Geen extra scanauto's'

Lees verder

Motie 'Geen Aankoop en/of verplaatsing woonschepen Diepenring'

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer