Motie: (Naar) een gemeen­telijk deel­voer­tui­gen­be­drijf


17 mei 2023

Motie (M 11) “(Naar) een gemeentelijk deelvoertuigenbedrijf”

De Raad van de Gemeente Groningen in vergadering bijeen op 17 mei 2023.

Constaterende dat

· De raad afstevent op een positief advies voor de verlenging van de vergunning(en) voor het exploiteren van deelscooters in Groningen;

· Dit mede wordt gedaan omdat de deelscooter een nieuw fenomeen is en daar door de voordelen, nadelen en behoefte aan een dergelijke dienst nog onvoldoende uitgekristalliseerd zijn;

· Het wenselijk is om na afloop van de volgende vergunningsperiode voldoende informatie te hebben om voor de periode daarna keuzes te maken om het plaatsen en exploiteren van de deelscooters deels of geheel in eigen beheer, voor eigen rekening en risico te doen;

Overwegende dat

· Gemeentelijke exploitatie van deelscooters maakt dat de gemeente meer sturing kan hebben op de plaatsing, de tarieven, de voorwaarden en de winsten;

· Om eventueel te kunnen overstappen op een ander model van exploitatie en aanbod van deelscooters in Groningen voorbereid dient te worden;

Verzoekt het college

· Voorafgaand aan het aflopen van de komende vergunningsperiode onderzoek te doen of het aanbod van deelscooters in gemeentelijk beheer te kunnen doen;

· De raad hierover voor tijdig voor het verstrijken van de komende vergunningsperiode te informeren over de mogelijkheden van het in eigen beheer uitvoeren van de exploitatie en het aanbod van deelscooters;

En gaat over tot de orde van de dag.

Hans de Waard SP

Benni Leemhuis GroenLinks

Wesley Pechler Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Alle overige partijen

Tegen

Stadspartij 100%, PVV, D66, CU, Student&Stad, CDA, VVD

Lees onze andere moties

Motie: Meer ruimte voor de kleine retailondernemer

Lees verder

Motie: Energiehulp voor particuliere huurders:

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer