Motie: 'Op naar een circu­laire textiel­in­du­strie'


26 januari 2022

Ingediend met ChristenUnie, Partij voor de Dieren, GroenLinks, Stadspartij, 100% Groningen.

De Raad van de Gemeente Groningen in vergadering bijeen op 26 januari 2022,

besprekende de uitvoeringsagenda circulaire economie.

Constaterende dat:

• In de uitvoeringsagenda circulaire economie niets staat over de textielindustrie

Overwegende dat:

• De textielindustrie één van de meest vervuilende industrieën is en zorgt voor zo'n tien

procent van onze wereldwijde CO2-uitstoot1

• Mondiaal maar één procent van al het textiel wordt gerecycled.

• In de gemeente Groningen ruim voldoende mogelijkheden zijn voor kledinginzameling;

• Goede kleding door bijvoorbeeld kringloopwinkels en kledingbanken een tweede leven

krijgen;

• Voor het overige veel kleding niet geschikt is voor recycling;

• De invloed van de gemeente hierop beperkt is, maar de gemeente in ieder geval kan

bijdragen aan bewustzijn en als opdrachtgever van bijvoorbeeld kantoormeubilair;2

• De gemeente verder bijvoorbeeld in gesprek kan gaan met ondernemers in de

textielindustrie en de Groningse City Club of door samen met onderwijsinstellingen een

onderzoek te doen naar lokale oplossingen.

Verzoekt het college:

• Ten aanzien van bewustwording specifiek aandacht te besteden aan de textielindustrie,

bijvoorbeeld in de week van de circulaire economie (7 t/m 12 februari) of (het vervolg op) de

week van het afval;

• In de verdere uitwerking van de uitvoeringsagenda circulaire economie de mogelijkheden

van invloed op de textielindustrie te bezien,

• de gemeenteraad hierover in 2022 te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

1

https://pointer.kro-ncrv.nl/de...
2
https://www.haalallesuitjeafva...Status

Aangenomen

Voor

Tegen

PVV