Motie: Oproep over aanhou­dende situatie Ter Apel


20 december 2023

Motie (M 08) Vreemd aan de orde – oproep over aanhoudende situatie Ter Apel

De raad van de gemeente Groningen, bijeen in vergadering op 20 december 2023,

Constaterende dat:

- de problemen rond de opvang van asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel

inmiddels meer dan twee jaar spelen;

- de Groninger gemeenten een groot aandeel nemen in het opvangen van asielzoekers als

men dat afzet tegen de inwonersaantallen van de provincie;

- de provincie Groningen, en in het bijzonder de gemeente Westerwolde, alleen staat in

het oplossen van die landelijke problemen;

- vanuit onze provincie al jarenlang wordt gevraagd om oplossingen voor dit vraagstuk.1

- een groot gedeelte van de Nederlandse gemeenten geen verantwoordelijkheid neemt;

voor het opvangen van asielzoekers, waardoor onder andere in Ter Apel een inhumane en

problematische situatie ontstaat;

- alleen de Provincie Groningen een Bestuursovereenkomst met het Rijk heeft gesloten

over de humane opvang van asielzoekers en Oekraïense ontheemden.

Overwegende dat:

- nu de winter valt opnieuw vooral Groningse gemeenten klaarstaan om de opvang in Ter

Apel te ontlasten;

- de gemeente Groningen humane opvang blijft bieden aan vluchtelingen en waar nodig

(nood)opvanglocaties beschikbaar stelt om Ter Apel te ontlasten;

- actie nú nodig is en dat het klaar moet zijn met wegkijken en treuzelen van een groot deel

van de Nederlandse gemeenten.

Besluit:

- Steun uit te spreken voor de verschillende publieke oproepen van bestuurders in de

Provincie Groningen om de situatie in Ter Apel blijvend te ontlasten.

- Gemeenteraden in Nederland op te roepen verantwoordelijkheid te nemen in het

humaan opvangen van ontheemden en asielzoekers en hierin samen op te trekken met

de Groningse gemeenten;

- De overwegingen van de gemeenteraad kenbaar te maken aan de gemeenteraden van

alle Nederlandse gemeenten, de Commissarissen van de Koning, de voorzitters van de

1 Zie bijvoorbeeld de oproepen van burgemeester Velema en Commissaris van de Koning Paas,

https://www.linkedin.com/posts...

1 https://www.provinciegroningen...

Veiligheidsregio’s, de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, de fracties in de Eerste

Kamer en de fracties in de Tweede Kamer.

En gaat over tot de orde van de dag.

Laurent Dwarshuis Irene Huitema Justine Jones Jalt de Haan

ChristenUnie Partij van de Arbeid GroenLinks CDA

Maria Martinez Doubiani Janette Bosma Leendert van der Laan

D66 Partij voor de Dieren Partij van het Noorden

Daan Brandenbarg Mirte Goodijk

SP Student en Stad


Status

Aangenomen

Voor

alleanderepartijen

Tegen

PVV

Lees onze andere moties

Motie “Visie gemeenteraad bij Lokaal plan van aanpak”

Lees verder

Motie: Ervaringsdeskundigen structureel en betaald inzetten

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer