Motie: Toepassen hard­heids­clausule proble­ma­tische schulden


21 juni 2023

Constateerde dat:

 In het coalitieakkoord het doel gesteld is om langdurige armoede en problematische schulden te voorkomen;

 Er door de gemeente Groningen kostenverhogende maatregelingen (aanmaningen, dwangbevelen, etc.) worden geheven op inwoners met problematische schulden bij betalingsachterstanden;

 Het heffen van deze kostenverhogende maatregelingen niet alleen de schuld problematischer maakt, maar dat het stress geeft, het de kwaliteit van leven vermindert en het risico op geweld achter de voordeur vergroot;

 Het door de Kostenwet niet mogelijk is om als gemeente in algemene zin geen kostenverhogende maatregelen toe te passen op onbetaalde rekeningen;

 Er wel een hardheidsclausule kan worden toegepast waardoor de kostenverhogende maatregelen op individueel niveau bij problematische schulden niet toegepast hoeven te worden.

Overwegende dat:

 Het heffen van kostenverhogende maatregelen op onbetaalde rekeningen van inwoners met problematische schulden onredelijk is;

 Het toepassen van de hardheidsclausule op de kostenverhogende maatregelen op gemeentelijke rekeningen bij problematische schulden een belangrijke stap is voor het financiële welzijn van alle inwoners.

Verzoekt het college:

- Verzoekt het college de mogelijkheden te onderzoeken voor het toepassen van de

hardheidsclausule op schulden en deze ruimhartig te interpreten en uit te voeren;

- De mogelijkheden die worden onderzocht periodiek gedeeld kunnen worden met de

raad.

Irene Huitema (PvdA)

Jurrie Huisman (SP)

Peter Rebergen (CU)

Terence van Zoelen (PvDD)

Sophie Middelhuis (GL)

Ido Venhuizen (D66)

Dennis Ram (PVV


Status

Aangenomen

Voor

allepartijeninderaad

Tegen

Lees onze andere moties

Motie “Ontwerpbegroting OV-bureau Groningen Drenthe”

Lees verder

Motie: Broeden op meer ruimte (broedplaatsen)

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer