Motie 'Verschuiving lasten honden­be­lasting'


24 juni 2020

Motie van PvdD, GroenLinks en PvdA.

Download de motie hier:

Motie verschuiving lasten Hondenbelasting


Status

Aangenomen

Voor

Tegen