Motie: 'Voor­bereid de winter in'


13 juli 2022

Motie samen met D66, GroenLinks, CDA, Student en Stad, Partij voor het Noorden en de PvdA.


De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 13 juli 2022 ter bespreking van de

Voorjaarsnota;

Constaterende dat:

- Het van belang is om zo min mogelijk Co2 uit te stoten om de klimaatdoelstellingen te halen ;

- De Gemeente Groningen zich ten doel heeft gesteld om in 2035 energieneutraal te worden;

- Hierdoor in woningen, kantoorgebouwen en overheidsgebouwen minder gas gebruikt moet worden

voor de verwarming van deze gebouwen.

Overwegende dat:

- De thermostaat naar verwachting ook in de gebouwen van de Gemeente Groningen op een lagere

temperatuur gezet zal moeten worden.

Verzoekt het college:

- De beheerders van de gemeentelijke gebouwen, waar nodig in overleg met Gresco om tot een

passend plan te komen om minder aardgas te gebruiken;

- Daarbij zo nodig met aanvullend beleid een voldoende comfortabel verblijfsklimaat te garanderen

voor werkenden en bezoekersStatus

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie 'Uitbannen van menstruatie-armoede'

Lees verder

Motie: 'Ons eigen huis'

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer