“College, begraaf geen dieren levend!” – dempen vijver Donder­slaan bedreigt amfibieën en vissen


4 februari 2021

Groningen, 3 februari 2021 – De Partij voor de Dieren wil van het

college weten hoe de dieren in de vijver aan de Donderslaan worden

gered. Deze vijver wordt namelijk gedempt in het kader van de ombouw van

de Zuidelijke ringweg. De partij stelt hierover vragen aan het college.


Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de

gemeente Groningen, is bezorgd. “In de eerste plaats willen wij van het

college zekerheid over het feit dat er geen vissen en amfibieën levend

begraven zullen worden. Op dit moment bevinden zich in ieder geval de

bruine kikker en volwassen vissen in de vijver. Daar kunnen vanaf

februari, nu dus, salamanders en padden bijkomen om zich voort te

planten. En bovendien willen we helderheid over de ecologische gevolgen

van het dempen van deze vijver: want dit gebeurt nota bene middenin de

Stedelijke Ecologische Structuur”.


De partij wil weten of sprake is van compensatie en of er überhaupt

ecologische onderzoeken hebben plaatsgevonden om te kijken of er geen

beschermde soorten zitten. Maar beschermd of niet: “Geen dier mag levend

worden begraven”, aldus de Wrede.