College, bouw niet op de vloei­velden!


20 april 2021

Groningen, 20 april 2021 – De Partij voor de Dieren roept het college op

de plannen voor de Suikerzijde zo snel mogelijk om te gooien. Het

verlies aan leefwereld voor bedreigde vogelsoorten is te belangrijk om

voor woningbouw op te offeren. Daarnaast zijn de plannen voor

compensatie rampzalig voor de weidevogels.


Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, is

zeer bezorgd over de ontwikkelingen. “Binnenkort gaan we praten over de

verdere ontwikkelingen van de Suikerzijde, maar ondertussen gebeurt er

al van alles. Zo wordt er flink gegraven en is aan weidevogelbeheerders

medegedeeld dat hun broedgebied binnenkort moet functioneren als

natuurcompensatie voor de geoorde fuut en de watervleermuis. Inderdaad,

natuur met natuur compenseren.”


De Wrede noemt het te zot voor woorden dat vanwege de natuurcompensatie

een zeer succesvol weidevogelgebied naast het Westpark moet verdwijnen.

“Voordat onherroepelijke schade optreedt, moet de gemeente nu stoppen

met deze plannen. Om de vloeivelden heen bouwen, zo het leefgebied van

de geoorde fuut minder aantasten zodat compensatie niet nodig is en het

gebied van de grutto’s onaangetast blijft. “


De partij wil weten waarom de vloeivelden in 2014 plots uit de

Stedelijke Ecologische Structuur zijn gehaald, of er gesproken is met

de vleermuizenwerkgroep en of er serieus is nagedacht over

alternatieven, zoals de vloeivelden bestemmen tot Natura2000 gebied.

Ook wordt het college gevraagd hoe succesvol zij de “verhuizing” van de

grutto’s naar Leegkerk inschatten. Grutto’s zijn namelijk zeer honkvast.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil opheldering over informatie-uitwisseling met inspectiediensten door Omgevingsdienst Groningen

De Partij voor de Dieren wil weten of de informatie-uitwisseling van gegevens voor het verlenen van vergunningen, toezicht e...

Lees verder

Partij voor de Dieren Stad wil dat Veiligheidsregio Groningen jachtverbod afkondigt

Groningen, 22 april 2021 – De Partij voor de Dieren in de gemeente Groningen wil dat de Veiligheidsregio Groningen een jacht...

Lees verder