Partij voor de Dieren wil ophel­dering over infor­matie-uitwis­seling met inspec­tie­diensten door Omge­vings­dienst Groningen


7 april 2021

De Partij voor de Dieren wil weten of de informatie-uitwisseling van

gegevens voor het verlenen van vergunningen, toezicht en handhaving

(VTH) van BRZO bedrijven in Groningen op orde is. In het recente rapport

`Een onzichtbaar probleem` van de Algemene Rekenkamer is namelijk

gebleken dat het niet duidelijk is of de Omgevingsdienst Groningen

voldoet aan de wettelijke plicht informatie met derden te delen.


Terence van Zoelen, Groninger raadslid van de Partij voor de Dieren:

‘Het is zorgwekkend dat de rekenkamer de vraag opwerpt of

omgevingsdiensten aan hun wettelijke plicht hebben voldaan. En de

omgevingsdienst die toezicht houdt binnen de gemeente Groningen wordt
vermeld als een van de diensten die niet op de gewenste wijze gegevens

met derden heeft gedeeld. Dat kan niet, dat moet echt in orde zijn.’


De gemeente Groningen maakt samen met de provincie Groningen en de

overige Groninger gemeenten deel uit van de gemeenschappelijk regeling

die de Omgevingsdienst Groningen vormt. Van Zoelen wil dat de gemeente

binnen de regeling aandacht vraagt voor de noodzaak van het op orde

brengen van de informatievoorziening.


De controle op BRZO bedrijven wordt in opdracht van de provincie door de omgevingsdienst uitgevoerd. De inwoners van de gemeente Groningen

ondervinden risico’s van chemische bedrijven, gevaarlijke stoffen en

afvalverwerkers. Voor het delen van informatie met toezichthouders ITL,

OM en de Nationale Politie wordt het ICT-systeem InspectieView gebruikt

waarop de omgevingsdienst Groningen nog niet is aangesloten. De

staatsecretaris heeft erop aangedrongen dat alle omgevingsdiensten voor

1 januari 2022 op InspectieView zijn aangesloten.

Lees de schriftelijke vragen hier!


Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil opheldering nieuwe bomenkap door Aanpak Ring Zuid

De Partij voor de Dieren wil weten waarom er deze week middenin de nacht én middenin het broedseizoen, gekapt werd door Aanp...

Lees verder

College, bouw niet op de vloeivelden!

Groningen, 20 april 2021 – De Partij voor de Dieren roept het college op de plannen voor de Suikerzijde zo snel mogelijk om ...

Lees verder