Dieren­arts­kosten minima van 20 naar 40 euro


Amen­dement aange­nomen

22 juni 2023

Ons Amendement om de bijdrage dierenartsen voor minima te verhogen van 20 naar 40 euro is aangenomen. Hierdoor wordt het consult in ieder geval gedekt.

Toen vorig jaar door inflatie en hoge energiekosten de kosten in een huishouden erg stegen, hebben wij deze motie ingediend bij de bespreking van gemeentebegroting. Deze motie is aangenomen en wordt nu in werking gezet.

Dit is een eenmalige regeling ivm die stijgende kosten. Wij willen komende tijd kijken of wij tot een structurele bijdrage voor minima kunnen komen voor gemaakte dierenartskosten en dit meenemen in armoedebeleid. SP wil hier graag in meedenken.

Wij hopen dat de stap om hulp te zoeken voor huisdieren hierdoor minder groot wordt en de kosten van een consult niet mee hoeven spelen in de overweging om zorg te vragen voor hun geliefde huisdier.


Het amendement vindt u hier: Amendement: Ondersteuning dierenartskosten voor minima

Gerelateerd nieuws

Talk & eat | 'Onder de beesten - undercover in de bio-industrie'

We zijn vereerd en trots dat wij een podium mogen geven aan dit bijzondere, dappere maar ook schokkende verhaal The Green Sh...

Lees verder

Wij stellen schrif­te­lijke vragen over het verruimen van de geluids­normen voor Rammstein.

Wij stellen schrif­te­lijke vragen over het afwijken van het bestem­mingsplan en het verruimen van de geluids­normen voor Ram...

Lees verder