Gemeente blijft gifvrij werken!


15 februari 2021

Begin januari vroegen we de gemeente om een toezegging om gifvrij te blijven werken. Eind november 2020 werd namelijk het landelijk verbod op chemische bestrijdingsmiddelen bij onkruidbestrijding teruggedraaid. Wij wilden weten of de gemeente zich zou aansluiten bij de Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland, die een lijst opstelde met alle gemeenten gifvrij zouden blijven werken. De gemeente gaf aan dit te doen en blijft onkruid bestrijden met borstelmachines, branders en met stoom en kokend water.

"Door deze gerechtelijke uitspraak verandert er niks in onze gemeente. De gemeente blijft chemievrij werken, zonder gif dus. Het kan zijn dat het opheffen van het verbod vragen oproept over de werkwijze van de gemeente. Het bestaand beleid is daarom in de raad bevestigd. "