Groningse gemeen­teraad komt op voor blinden


18 oktober 2018

Acht fracties van de Groningse gemeenteraad hebben schriftelijke vragen ingediend bij het college over de toegankelijkheid van de binnenstad voor blinden en slechtzienden.

Directe aanleiding voor de vragen was de Internationale Dag van de Witte Stok op maandag 15 oktober. Op deze middag hielden de Groningse Oogvereniging en de lokale afdeling van Visio een demonstratie bij de Westerhaven. Sinds de herinrichting van dat deel van de binnenstad is de verkeerssituatie daar aanzienlijk veranderd. Geert de Breucker, voorzitter van de Oogvereniging: “Steeds vaker komt het voor dat zebrapaden worden weggehaald, omdat ze schijnveiligheid zouden bieden. Blinden en slechtzienden ervaren dit totaal anders. Zij zijn omwille van hun visuele beperking op de oplettendheid van andere weggebruikers aangewezen en zijn gebaat bij duidelijk herkenbare oversteekplaatsen.”

Alle gemeenteraadsfracties zijn door de Oogvereniging uitgenodigd om op de Dag van de Witte Stok zelf te ervaren hoe het is om de drukke straten over te steken. Zonder zebrapad en met een gesimuleerde visuele handicap. Hiervoor werden simulatiebrillen en witte stokken beschikbaar gesteld, die de drager letterlijk een kijkje door de ogen van een blinde of slechtziende gaf. Een groot aantal mensen met een visuele beperking was tevens aanwezig om in gesprek te gaan met de raadsleden. De aanwezige fracties gaven aan het oversteken met de simulatiebril erg riskant te vinden, en meer begrip te hebben voor wat toegankelijkheid inhoudt voor personen met een visuele beperking. Wesley Pechler, kandidaat-raadslid van de Partij voor de Dieren, afgelopen maandag: “Hier kunnen we het niet bij laten”.

Wim Koks, raadslid van de SP, heeft de handschoen opgepakt en schriftelijke vragen opgesteld. Hierin wordt het college gevraagd hoe zij tot het besluit komen om bepaalde zebrapaden enkel als “schijnveiligheid” te markeren. Tevens worden de geleidelijnen van de A-Straat, die op bepaalde punten onderbroken zijn, aan de kaak gesteld. Ook over het proces van de herinrichting van de Westerhaven en de inspraak van de werkgroep Toegankelijkheid worden vragen gesteld. De vragen worden mede-ingediend door de ChristenUnie, de Partij voor de Dieren, D66, GroenLinks, CDA, Stad & Ommeland en 100% Groningen.

Lees de vragen hier

Gerelateerd nieuws

PvdD, SP, D66 en S&O komen op voor Lewenborg

De Groningse gemeenteraadsfracties van de SP, Partij voor de Dieren, D66 en Stad & Ommeland hebben schriftelijke vragen inged...

Lees verder

PvdD Groningen wil einde aan hondenshows

De fractie van de Partij voor de Dieren in de Groningse gemeenteraad heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van b...

Lees verder