PvdD, SP, D66 en S&O komen op voor Lewenborg


4 oktober 2018

De Groningse gemeenteraadsfracties van de SP, Partij voor de Dieren, D66 en Stad & Ommeland hebben schriftelijke vragen ingediend bij het college van B&W. De vragen gaan over enkele knelpunten in Lewenborg, waaronder de toekomstige huisvesting van De Oude Bieb, milieustraten, en verkeersveiligheid.

De vier fracties waren op donderdag 18 september aanwezig bij Golvend Lewenborg, een wijkinitiatief waarbij bewoners zelf ideeën en verbeterpunten aandragen voor de wijk. Elke derde donderdag van de maand komen bewoners bij elkaar in Het Dok om plannen te bespreken. Zo zijn in het verleden onder andere de duurzaamheidsmarkt en de buitenfitness mede gerealiseerd dankzij Golvend Lewenborg. Ook pleit het burgerinitiatief voor een gasvrij Lewenborg, dat duurzaam wordt verwarmd.

Op de meest recente bijeenkomst kwamen wederom enkele knelpunten van de wijk boven water. Zo dreigt De Oude Bieb, een ontmoetingsplek in het hart van Lewenborg die draait op vrijwilligers, per juli 2019 haar onderkomen te verliezen. De vier fracties zijn met de buurtbewoners van mening dat De Oude Bieb een waardevolle, onmisbare sociale functie vervult binnen de wijk, en dat het zaak is dat tijdig een alternatief pand beschikbaar is.

Ook gaven bewoners aan door de gemeente beperkt te worden in het aanvragen van milieustraten. Onder de campagne “Groningen Schoon Dankzij Mij” kunnen buurtbewoners een milieustraat aanvragen, waarbij de gemeente een dagdeel containers plaatst in de wijk voor het grofvuil. Wesley Pechler, fractiemedewerker van de PvdD: “Voor bewoners zonder auto is het wegbrengen van grofvuil erg lastig, en het laten ophalen kost veel geld. Ook om zwerfvuil tegen te gaan zijn milieustraten daarom erg belangrijk. Bewoners van Lewenborg krijgen nu echter te horen dat er slechts ruimte is voor enkele milieustraten per jaar in de wijk.”

Het derde knelpunt dat op de bijeenkomst naar voren kwam betreft verkeersonveilige situaties op bepaalde plekken in de wijk. Bij de basisscholen en bij het winkelcentrum wordt veel te hard gereden, wat voor voetgangers en met name kinderen gevaarlijke situaties creëert. Ook komen bij een doodlopende straat bij het winkelcentrum vaak vrachtwagens en bussen vast te zitten die een verkeerde afslag nemen.

Wim Koks, raadslid voor de SP, stelde tijdens de bijeenkomst voor de zaken die er speelden als schriftelijke vragen aan te kaarten bij het college. De overige fracties sloten zich daar bij aan. Koks: “Golvend Lewenborg is een prachtige beweging van bewoners die zich inzetten om het leefklimaat in deze grote noordoostelijke wijk te verbeteren. Vertegenwoordigers vanuit heel Lewenborg, waaronder de bewonersorganisatie De Scheepsraad, de Vlindertuin, de Oude Bieb, het Leroy gebied en het jongerenwerk nemen deel aan deze bijeenkomsten. Wij dienen graag deze vragen namens hen allemaal in om van Lewenborg een nog mooiere wijk te maken.”

Lees de vragen hier

Gerelateerd nieuws

Onze kandidaten

Kirsten de Wrede heeft deze verkiezingen de eer om de kar te mogen trekken. Na vele jaren fractievoorzitter te zijn geweest v...

Lees verder

Groningse gemeenteraad komt op voor blinden

Acht fracties van de Groningse gemeenteraad hebben schriftelijke vragen ingediend bij het college over de toegankelijkheid va...

Lees verder