Meldpunt Vuur­werk­overlast


Laten we geza­menlijk het vuur­werk­overlast in kaart brengen!

22 november 2022

De Partij voor de Dieren maakt zich zowel landelijk als in de gemeente hard voor een vuurwerkverbod.

Vuurwerk veroorzaakt bij veel dieren angst en stress. Elke jaarwisseling lopen honderden mensen letsel op, meestal door legaal vuurwerk. Ongeveer de helft van de slachtoffers zijn toevallige voorbijgangers. Vuurwerk bevat zware metalen en andere giftige stoffen, die grond, lucht en water ernstig vervuilen. Na iedere jaarwisseling moet zo’n drie miljoen kilo extra afval worden opgeruimd. Al deze schade, overlast en vervuiling kost de samenleving ook nog eens veel geld.

Tradities zijn waardevol, maar het gaat te ver als mensen of dieren eronder lijden. In het belang van dieren, natuur en milieu én onze eigen veiligheid willen we de traditie omvormen naar professionele vuurwerkshows..

Dit is al meerdere keren onderwerp van gesprek geweest in de gemeenteraad. Woensdag 9 november heeft onze fractievoorzitter Wesley Pechler dit nog benoemd in de woordvoering van de begroting voor 2023. Het is beter voor het milieu, de dieren, mensen met trauma’s en de algehele gezondheid om het vuurwerkverbod in te stellen en wij vinden het dan ook jammer dat Groningen niet in dit rijtje van vooruitstrevende gemeenten staat.

Meldpunt vuurwerkoverlast
Om in kaart te brengen waar de overlast ervaren wordt in onze gemeente, hebben we het volgende meldpunt gelanceerd! Op verschillende plekken in Nederland wordt het vuurwerkoverlast gemonitord via dit meldpunt van de Partij voor de Dieren.

Waarom geen vuurwerkverbod in Groningen?
De reden dat de gemeente Groningen geen vuurwerkverbod wil, is dat het niet goed te handhaven is. In buurgemeenten is vuurwerk wel toegestaan en de verkoop van vuurwerk is legaal in Nederland. Mensen die het afsteken kunnen zich snel verplaatsen en wie de vuurwerk afsteekt is moeilijk traceerbaar. Hierdoor is handhaving erg moeilijk, vraagt veel mankracht en wordt niet haalbaar bevonden.

Ook zonder handhaving levert ons inziens een verbod een positief effect op, omdat een deel van de inwoners zich aan de regels houdt en er dus minder vuurwerk afgestoken zal worden.

Wij hebben aan de burgemeester gevraagd om het lokale vuurwerkverbod van de 12 pionier-gemeenten in de gaten te houden om te beoordelen of het ook zonder sluitende handhaving een substantieel positief effect oplevert. Ook hebben we de burgemeester gevraagd toe te zeggen dat hij zich landelijk extra zal inzetten voor een nationaal verbod op consumentenvuurwerk.

De reactie van de burgemeester is dat dit al vaker is besproken. Aangezien het instellen van een landelijk vuurwerkverbod niet is geslaagd zal het college geen vuurwerkverbod instellen. Het college heeft gekozen om met andere voorstellen te komen. Ze hopen alternatieven aan te dragen in onze binnenstad en elders die zo aantrekkelijk zijn dat mensen zullen zeggen: we gaan daarheen in plaats van zelf vuurwerk afsteken.

Zodra het mogelijk is een vuurwerkverbod op te nemen, ook qua handhaving, in een algemene plaatselijke verordening wil het college dat doen. De burgemeester benoemt dat hij contact heeft gezocht met de gemeenten die een vuurwerkverbod hebben ingevoerd en deze benoemen dat er vuurwerkvrije zones worden ingesteld, vergelijkbaar met Groningen. Voor de bestaande vuurwerkvrije zones in Groningen is er mankracht om deze zones te handhaven, aldus de burgemeester. Voor de gehele gemeente is dit er dus niet.

Indien u zich in een acute onveilige situatie bevindt, schakel dan de hulpdiensten in.

video Oogtv

Gerelateerd nieuws

Bart Hekkema gaf zijn maidenspeech in de raad over natuurinclusief bouwen, perspectief en hoop

Op 16 november gaf Bart Hekkema zijn mooie maidenspeech. Het ging over hoe we de natuur de ruimte moeten geven, hoe ieders je...

Lees verder

PvdD en SP stellen vragen over loonkloof bij de gemeente Groningen

Het salaris van vrouwen die bij de overheid werken ligt gemiddeld 6% lager dan bij mannelijke collega’s. Dit is ongeveer 2 eu...

Lees verder