PvdD en SP stellen vragen over loonkloof bij de gemeente Groningen


“Dicht de loon­kloof!”

8 december 2022

Het salaris van vrouwen die bij de overheid werken ligt gemiddeld 6% lager dan bij mannelijke collega’s. Dit is ongeveer 2 euro minder per uur. Voor de fracties van de Partij voor de Dieren en de SP een pijnlijk verschil en daarom stellen ze vandaag vragen aan het college over de loonkloof.

Ondanks dat 6% aanzienlijk is, is de kloof bij de overheid een stuk minder dan de gemiddelde Nederlandse loonkloof van 13%. Vrouwen werken verhoudingsgewijs vanaf 14 november al gratis. Sommigen zullen denken dat dit voortkomt uit het aantal vrouwen in topposities, maar het blijkt dat dit inkomensverschil vooral zichtbaar is in werk met bescheidener salarissen.

Janette Bosma van Partij voor de Dieren legt uit: “Zaken zoals sekse en gender mogen niet tot inkomensverschillen leiden. De loonkloof moet zo snel mogelijk gedicht worden. Ook bij vaste functieschalen blijkt de loonkloof nog steeds voor te komen. Bedrijven en organisaties hebben hierin als werkgever een grote verantwoordelijkheid. En als gemeente, een werkgever van velen, geldt dat ook voor ons.” Jimmy Dijk van SP vult aan: “Werk met een bescheiden uurloon, zoals schoonmaakwerk, huishoudelijke zorg en kinderopvang wordt vaak door vrouwen gedaan. Met de huidige inflatie en het niet-meestijgen van de kinderopvangtoeslag, worden vrouwen onevenredig hard geraakt. Daarom moeten de lonen hier verhoogd worden.

De Partij voor de Dieren en SP willen dat het college laat onderzoeken hoe de mogelijke inkomensverschillen eruitzien bij de gemeente Groningen en dat de gemeente bij een geconstateerde loonkloof maatregelen neemt om deze te dichten.

De schriftelijke vragen vindt u hier Schriftelijke vragen: Loonkloof

Gerelateerd nieuws

Meldpunt Vuurwerkoverlast

Lees verder

Fijne feestdagen voor iedereen zonder dierenleed!

Wij wensen alle mensen en dieren hele mooie feestdagen toe! En feestdagen zijn pas echt vredig en mooi als er geen dieren wor...

Lees verder