Partij voor de Dieren: afschot op Eelde is immoreel


21 februari 2020

Groningen, 21 februari 2020 – De Partij voor de Dieren in de gemeente

Groningen is ontzet over de ontheffing die de provincie Drenthe heeft

afgegeven voor het vliegveld Eelde en heeft hierover vragen gesteld aan

het college. De gemeente is aandeelhouder van het vliegveld.

Fractievoorzitter Kirsten de Wrede is geschrokken van het gemak waarmee

een ontheffing is afgegeven voor het dood schieten van 41 soorten vogels

en 26 soorten zoogdieren, wegens vermeende risico’s voor de

vliegveiligheid. “Het is duidelijk dat het hier meer gaat om lekker

knallen met een goed excuus, dan om de risico’s echt te reduceren. Dan

was immers al lang langgrasbeheer toegepast, hetgeen het terrein voor

vogels minder aantrekkelijk maakt”, aldus de Wrede.

Daarnaast worden nu dan toch ook huiskatten doodgeschoten, iets waar in

kringen van weidevogelbescherming al langere tijd voor wordt gepleit.

“Het is onmogelijk in het veld het verschil te zien tussen verwilderde

katten en huiskatten. Uitvloeisel van deze ontheffing zal dus zijn dat

er nog meer katten worden doodgeschoten dan nu, want nu mag het

officieel. Een bittere pil voor kattenliefhebbers”, volgens de Wrede.

De katten zullen in vangkooien worden gevangen en vervolgens van

dichtbij doodgeschoten.

Lees de schriftelijke vragen hier!

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: zorgen om biomassacentrale naast longpatiënten in Haren

De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Groningen over de pas ve...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil dat gemeentelijk college bezwaar aantekent tegen vossenjacht

De Groningse fractie van de Partij voor de Dieren wil dat het college van burgemeester en wethouders officieel bezwaar ma...

Lees verder